Programs of the house

Szent István körút 1.

+2
 • Architect:

  Gaál Bertalan
 • Built:

  1899
 • Build by:

  Gaál Bertalan
 • Researched:

  2016
 • Parcel Number:

  25013
 • Second address:

  Balassi Bálint u. 2.
 • Photo:

  Szokodi Bea
 • Research:

  Tóth Anna

Description


,A Szent István körút 1. szám (akkori Lipót körút 1. és Rudolf-rakpart sarok) alatti bérházat Gaál Bertalan műépítész tervezte és építtette. Gaál Bertalan 1860. szeptember 9-én született Kassán. Műegyetemi tanulmányait Bécsben végezte. Műépítészként tagja volt a Magyar Építőművészek Szövetségének, számos bérházat, magán- és középületet épített, főként a fővárosban (Szt. István krt. 13., 15., 20., Alkotmány u. 3., 5., Váci u. 18.), legkülönlegesebb épülete, a Royal Orfeum a mai Madách Színházhelyén állt.

,Az épület a Szent István körút és a Balassi Bálint utca által határolt, nyújtott téglalap alakú telken fekvő, historizáló stílusban épült sarokház. Az első tervek az akkor még Lipót körút 1. címen bejegyzett, 1122-1124/b helyrajzi számú telekre építendő házhoz 1899-ben készültek el. 1900-ban Gaál Bertalan módosított a terveken. A Szent István körúti kapun át belépve dongaboltozatos kapualjba jutunk, melynek falait antikizáló reliefek díszítik. A kapu, illetve az előtérbe vezető átjáró felett egy-egy felirat található: EDIFICAVIT GAÁL BERTALAN (?Építette Gaál Bertalan?) és MDCCCCIII (?1903?). Innen jutunk az előtérbe, melynek falait szintén reliefek ? szecessziós stílusú madarak és növényi ornamentika ? díszítik.

,Az épületben három zárt lépcsőház van. A főlépcsőház az épület keleti, udvar felőli traktusában található. Itt az emeletekre háromkarú, indás motívumokkal díszített kovácsoltvas rácsú, fakapaszkodójú lépcső vezet fel. A lépcsőházba belépve jobb kéz felől egy ablaknyílás beugrójában beépített fapad fogad, rajta Salve(?Légy üdvözölve!?) felirat. A főlépcsőház mennyezete relieffel díszített, rajta írásszalagban a következő latin nyelvű felirat olvasható: Nulla dies sine linea (?Ne múljon el nap vonás nélkül?), amely feltehetően az építész ars poeticájára utal. Címerpajzs alakú mezőkben láthatóak továbbá az iparos- és az építészcéhek szimbólumai.

,Az eredeti terv szerint is utcai bolthelyiségekre osztott terekben az elmúlt több, mint száz év során volt papírkereskedés, vendéglő, drogéria. Itt működött többek között a századforduló egyik legismertebb redőnygyárosának, Magaziner Lajosnak a redőny- és asztalosárugyára. A másik ikonikus üzlet az épületben az Ilkovits Jenő és neje által üzemeltetett kávézó és cukrászda volt, amely a sarki üzlethelyiségekben, illetve az azokhoz tartozó alagsori részben működött 1934 és 1944 között. A kávézó törzsvendége volt Radnóti Miklós, aki a kortársak elbeszélése szerint rendszeresen idejárt dolgozni, írás közben pedig kedvenc süteményét, minyont fogyasztott.

,Az első emelet adott otthont 1911-től 1944-ig a Lipótvárosi Társaskörnek, melyet az akkor kiépülő Lipótváros (és a mai Újlipótváros) modern polgársága alapított. A Társaskör ? amelynek tagjai között gyárosok, vállalatigazgatók, ügyvédek, bankárok, kereskedők, iparosok, építészek, festők, szobrászok, politikusok foglaltak helyet ? több évtizeden keresztül volt a főváros életének mozgatórugója.

,Egy emelettel feljebb 1903-tól 1948-ig működött az Országos Színészegyesület Színészképző Iskolája, mely az ország második legnagyobb színházának, a Vígszínháznak a színésziskolája volt. A Vígszínház híres igazgatója, Ditrói Mór alapította. Az Országos Magyar Királyi Színművészeti Akadémia mellett ez volt a legrangosabb nem állami iskola, és az egyetlen, mely méltó versenytársként a Nemzeti Színház iskolájának, az Akadémiának a diplomájával egyenértékű végbizonyítványt adott.


Events of the house