Ács Aurél
Acsay László
Ágoston (Adler) Emil
Ágoston (Adler) Géza
Almási Balogh Lóránd
Alpár (Stöckl) Ignác
Alumíniumipari Tervező Intézet (ALUTERV)
András Kerekes
Anton Erhard Martinelli
Archimat Stúdió Kft.
Árkay Aladár
Árkay Bertalan
Augenfeld Alajos
Bach János
Balázs Ernő
Bálint Zoltán
Bánszky Mihály
Barát Béla
Bauer Emil
Baumann Károly Bernát
Baumgarten Sándor
Baumhorn Lipót
Benedek (Berger) Dezső
Benedict
Benes Imre
Benkó, Károly
Bergh Károly
Berkes Jenő
Berkovits Gusztáv
Bierbauer Virgil
Bíró Gyula
Bloch Alfréd
Bokor Gyula
Borostyánkői László
Brein Fülöp
Brenner Sándor
Brüggemann György
Bubics József
Czebe István
Czigler Győző
Csák Gézáné
Csemegi József
Csertkovics (?)
Csilla Sárkány
Dániel György
Dános, László
Dávid János
Dávid Jónás
Deli Lajos
Dénes (Sternberg) Dezső
Dénes Györgyi
Detoma Alfonz
Detre Pál
Devecis Ferenc
Dezső Hikisch
Dezső Reiner
Diescher József
Domány Ferenc
Dörschung Antal
dr. Oláh M. Zoltán
Dul Dezső
Dümmerling Ödön
Dvorák Ede
Eberling Béla
Ede Léderer
Eigner
Ernő Román
Falus Lajos
Faragó Ferenc
Farkas Endre
Farkas György
Fehér Lajos
Fejér, Lajos
Fekete Elek
Feketeházy János
Felföldi Dániel
Fellner Sándor
Fellner, Ferdinand
Ferenc Paulheim
Ferenc Wieser
Feszl Frigyes
Fischer Ferenc
Fischer József
Fleischl Róbert
Fligauf Károly
Fodor Dezső
Fodor Gyula
Fogl Emil
Forbáth Ernő
Forbáth Imre
Fortunato de Prati
Földes Ede
Freund Dezső
Freund Vilmos
Fried Miksa
Friedrich August Stüler
Gaál Bertalan
Gábor László
Ganz Ábrahám
Géczy János
George Maurios
Gergely Jenő
Giergl Kálmán
Goldberger Simon
Goldmann Ernő
Goldmann Izsó
Goll Elemér
Gondor Rezső
Goszleth Lajos
Gót Jenő
Gottgeb Antal
Gregersen Hugó
Grosz József
Grünwald Miksa
Gubisch Alajos
Gut Árpád
Guttmann Gyula
Gyalus László
Gyárfás Antal
Gyenes Lajos
György Alföldi DLA
György Kopeczek
Györgyi Géza
Haász Gyula
Hahn Samu
Hajós Alfréd
Halászi Jenő
Harmincz M. Mihály
Hauszmann Alajos
Hauszmann Sándor
Hegedűs Ármin
Hegyi József
Heidelberg Sándor
Heinrich Jenő
Helmer, Hermann
Henrik Böhm
Hikisch Kristóf
Hikisch Lajos
Hikisch Rezső
Hild József
Hild Károly
Himmler Miksa
Hirsch József
Hoepfner Guidó
Hofhauser Antal
Hofhauser Elek
Hofhauser Lajos
Hofstätter Béla
Holub József
Horváth Antal
Hosztalek Károly
Höfler József
Hőnig Dezső
Hubert József
Hudetz János
Hübner Jenő
Hültl Dezső
id. Wagner János
ifj. Benczúr László
ifj. Masirevich György
Illés Gyula
Irsy László
István Balogh
István Báthory
István Kruppa
Iváncsó István
Ivánka András
Jablonszky Ferenc
Jahn József
Jakab Árpád
Jakab Dezső
Jakobik Gyula
Jámbor Lajos
Jamniczky Lajos
Janáky István, id.
János Katona
János Meindl
Jánszky Béla
Jelinek Frigyes
Jendrassik Alfréd
Josef Hoffmann
József Kolossa DLA
József Körner
József Moravetz
Jung József
Just Lajos
K. Császár Ferenc
Kaiser Hugó
Kaiser Oszkár
Kallina Géza
Kallina Mór
Kappéter Géza
Karkisch György
Kármán Géza Aladár
Karvaly Gyula
Kasselik Ferenc
Kaszab Miklós
Katalin Biczó
Katalin Gergely
Kauser Gyula
Kauser József
Kemény
Kertész Építész Stúdió Kft
Kertész K. Róbert
Kiss Géza
Kiss István
Klenovits és Mitterdorfer
Klicsó László
Klimes József
Klinger József
Klunzinger Pál
Koch Henrik
Kolbenheyer Ferenc
Kollár József
Kommer József
Komor Marcell
Korb Flóris Nándor
Kós Károly
Kovács Frigyes
Kovács Károly
Kölber Károly Lajos
Körössy Albert Kálmán
Krassói (Kracsun) Virgi
Krausz Ármin
Krausz Gábor
Kriegl(er?) Sándor
Kruzslicz Károly
Lágymányosi Fischer József
Lajos Kozma
Lajos Martonosi Baráth
Lajos Zalaváry
Lajta (Leitersdorfer) Béla
Láng Adolf
Lauber László
Laykauf
Lázár Antal
Lechner Ödön
Leimdörfer Ármin
Ligeti Pál
Linzbauer István
Lipták Pál
Löffler Béla
Löffler Samu Sándor
Löllbach Kálmán
Lukács Béla
Lux Kálmán
Machlup Károly
Major Máté
Majorossy Géza
Makay Endre
Makrai Teofil
Malátinszky Elek
Málnai Béla
Máltás Hugó
Marton
Masirevich György
Mayer Péter
Medek Tibor
Medgyaszay István
Medgyes (Messinger) Alajos
Meinig Artúr
Meixner Károly
Meller Dezső
Mellinger Artúr
Mende Valér
Messner Arnold
Mészáros Gergely
Mezey Sándor
Miakits
Mihailich Győző
Minárik Olga
Mód Lajos
Mollien Lajos
Molnár Gyula
Móry Károly
Möller, Károly
Müller Károly
Nagy Elemér
Nagy István, ifj.
Nagy Izsó
Nagy Virgil
Nay Rezső
nemes rákosi Nászay Miklós
Németh László Lipót
Németh Pál
Neuhauser Miksa
Neuschloss Kornél
Novák Ede
Novák Ferenc
Novák Imre
Nyiri István
Orbán Jenő
Orczy Gyula
Orth Ambrus
Pál Hugó
Pál Klenovits
Pál Oltai
Palóczi Antal
Pán József, id.
Pártos (Puntzmann) Gyula
Patisti Károly
Paulheim István
Paulheim József
Pecz Samu
Perczel Dénes
Petschacher Gusztáv
Pfannl József
Pogány Móric
Pollák Manó
Porgesz József
Preisz és Szabó
Prinner Vilmos Gusztáv
Prokisch János
Pucher István
Quittner Zsigmond
Rácz Emil
Rácz Manó
Raichle J. Ferenc
Rainer Károly
Raoul Rezső
Ray Rezső Vilmos, ifj.
Reichl Kálmán
Reiner K.
Reiner Lőrinc
Reischl Gusztáv
Reisenleitner Lajos
Reiss Lőrinc
Reiss Zoltán
Répássy Aladár
Réti Benő
Révész (Rosenfeld) Sámuel
Révész György
Riva József
Rockenstein Viktor
Rohrlich Jakab
Román Miklós
Róna Tibor
Róth Zsigmond
Rozslozsnik Lukács
Rumszauer György
Sachsel Jenő
Sándor Imre
Sándor Ödön
Sándy Gyula
Schannen Arthur
Schannen Ernő
Scheiber Miklós
Schiffer Miksa
Schmahl Henrik
Schmidt D. Gyula
Schoditsch Lajos
Schomann Antal
Schubert Ármin
Schumy István
Schusbeck Pál
Schütz Rezső
Schwarcz Jenő
Schweiger Gyula
Scultéty János
Sebestyén Artúr
Siegel Albin
Simkovics Lajos
Simon György
Sipos József
Sivirsky, Antal
Skacel József
Skalnitzky Antal
Somló Emil
Sonnenfeld Gyula
Soós Aladár
Spiegel Frigyes
Staerk Sándor
Stein Rezső
Steindl Imre
Steinhardt Antal
Sterblink Antal
Sterk Izidor
Stettner Gusztáv
Stimm Lajos
Stowasser János
Strasser Ulrik
Strasser Zoltán
Strausz
Sugár Péter
Suppinger Ferenc
Svarcz Jenő
Szabó
Szalay László
Szalka
Szamek Sándor
Szántó Ferenc
Száray István
Székely Dezső
Székely Marcell
Székely Vilmos
Széll Imre
Szerdahelyi László
Sziklai Zsigmond
Szilágyi Jenő
Szilágyi Lajos
Szivessy Tibor
Szkalnitzky Antal
Szőke Imre
Szörényi Reischl Gusztáv
Szőts Imre
Szuchy János
Tantheim József
Tauszig Béla
Thallherr József
Tifkovits István
Tisza
Tornallyay Zoltán
Tóth Imre
Tőry Emil
Tscheuke Hermann Ernő
Tuskó Tibor (Egalyt Tervező és Szolgáltató Kft.)
Ullmann Gyula
Ulrich Keresztély
Ulrich Lajos
Vágó József
Vágó László
Vajda Andor
Vajda Béla
Varsa Pál
Vassél, Alajos
Vedres György
Vékei Károly
Vermes József
Vidéki Emil
Vidor Emil
Vidor József
Villányi János
Villax Ferenc
Vince (Weiss, Weisz) Pál
Vogel Jenő
Voita Donát
Voyta Adolf
Wachtel Elemér
Waczula Rezső
Wagner Julián
Wagner Marcell
Wälder Gyula
Wax Andor
Weber Antal
Weidlinger Tibor
Weinréb Fülöp
Weisz Gyula
Wellisch Alfréd
Wellisch Andor
Wellisch Gyula
Wellisch Sándor
Weninger Ferenc
Werner Frigyes
William Tierney Clark
Winkler József
Wirth Ferenc
Wodiczka Lajos
Wossala József
Wossala Sándor
Ybl Miklós
Ziegler Géza, id.
Zielinszky Szilárd
Zobel, Lajos
Zoboki Gábor
Zoboki–Demeter és Társai Építésziroda
Zoltán Boross
Zrumeczky Dezső
Zsigmond Érdi
Zsigmond Jónás
Zsolt Hajnal (Hajnal Építész Iroda)
Zsolt Révi