Ács Aurél
Acsay László
Ágoston (Adler) Emil
Ágoston (Adler) Géza
Állami Mélyépítési Tervező Intézet
Almási Balogh Lóránd
Alpár (Stöckl) Ignác
Alumíniumipari Tervező Intézet (ALUTERV)
András Kerekes
Antal Dezső
Anton Erhard Martinelli
Archimat Stúdió Kft.
Árkay Aladár
Árkay Bertalan
Arvé Károly
Augenfeld Alajos
August de Serres
Bach János
Balázs Ernő
Bálint Zoltán
Bánszky Mihály
Barát Béla
Barát Béla, dr.
Bauer Emil
Bauer Gyula
Baumann Károly Bernát
Baumgarten Sándor
Baumhorn Lipót
Baumhorn Lipót
Benczúr László, ifj
Benedek (Berger) Dezső
Benedict
Benes Imre
Benkhard Ágost
Benkó, Károly
Bergh Károly
Berkes Jenő
Berkovits Gusztáv
Besnyői István
Beutum János
Bierbauer István
Bierbauer Virgil
Bíró Gyula
Bloch Alfréd
Bobula János
Bokor Gyula
Borostyánkői László
Brein Fülöp
Brenner Sándor
Brüggemann György
Brüll Sándor
Bubics József
Castelli Adolf és fia
Czebe István
Czigler Győző
Csaba László
Csák Gézáné
Csemegi József
Cserba Dezső
Csertkovics (?)
Cséti István
Csilla Sárkány
Dániel György
Dános, László
Dávid János
Dávid János és fia
Dávid Jónás
Dávid Károly
Dávid Károly, ifj.
Deli Lajos
Demján Péter
Dénes (Sternberg) Dezső
Dénes Györgyi
Detoma Alfonz
Detre Pál
Devecis Ferenc
Dezső Hikisch
Dezső Reiner
Diescher József
Domány Ferenc
Dörre Endre
Dörschung Antal
dr. Fábián Gáspár
Dr. Neuschloss Kornél
Dul Dezső
Dümmerling Ödön
Dvorák Ede
Eberling Béla
Ede Léderer
Édes Imre
Eigner
Ernő Román
Falus Lajos
Faragó Ferenc
Farkas Endre
Farkas György
Farkasdy Zoltán
Fazekas László
Fehér Lajos
Fejér, Lajos
Fekete Ede
Fekete Elek
Feketeházy János
Felföldi Dániel
Fellner Sándor
Fellner, Ferdinand
Fenyves István
Ferenc Paulheim
Ferenc Wieser
Feszl Frigyes
Fischer Ferenc
Fischer József
Fleischl Gyula
Fleischl Róbert
Fligauf Károly
Fodor Dezső
Fodor Gyula
Fodor Jenő
Fogl Emil
Forbáth Ernő
Forbáth Imre
Forgó Gábor
Fortunato de Prati
Földes Ede
Francsek Imre
Freund Dezső
Freund Vilmos
Fridrich Lajos
Fried Miksa
Friedrich August Stüler
Friedrich Lóránd
Füredi Béla
Gaál Bertalan
Gábor László
Gábriel Mihály
Gádoros Lajos
Ganz Ábrahám
Gáspár Tibor
Géczy János
Gelóczy Gedeon
George Maurios
Gergely Jenő
Gerlóczy Gedeon
Gerstenberger Ágost
Giergl Kálmán
Gilyén József
Goldberger Simon
Goldmann Ernő
Goldmann Izsó
Goll Elemér
Gondor Rezső
Goszleth Lajos
Gót Jenő
Gottgeb Antal
Gotthárd Zsigmond
Gregersen Hugó
Grosz József
Grünwald Miksa
Gubisch Alajos
Gut Árpád
Guttmann Gyula
Gyalus László
Gyárfás Antal
Gyárfás Iván
Gyenes Lajos
Gyenes Lajos, ifj.
György Alföldi DLA
György Kopeczek
Györgyi Géza
Haász Gyula
Hahn Samu
Hajós Alfréd
Halász Aladár
Halászi Jenő
Harmincz M. Mihály
Hauszmann Alajos
Hauszmann Sándor
Hegedűs Ármin
Hegedűs Béla
Hegyi József
Heidelberg Sándor
Heinrich Jenő
Helmer, Hermann
Henck Vilmos
Henk Vilmos
Henrik Böhm
Hidasi Lajos
Hikisch Kristóf
Hikisch Lajos
Hikisch Rezső
Hild József
Hild Károly
Himmler Miksa
Hirsch József
Hoepfner Guidó
Hofhauser Antal
Hofhauser Elek
Hofhauser Lajos
Hofstátter Béla
Hofstátter Béla
Hofstätter Béla
Holub József
Horcsik Nándor
Horváth Antal
Hosztalek Károly
Höfler József
Hőnig Dezső
Hubert József
Hudetz János
Hübner Jenő
Hültl Dezső
Illés Gyula
Irsy László
István Balogh
István Báthory
István Kruppa
Iváncsó István
Ivánka András
Jablonszky Ferenc
Jahn József
Jakab Árpád
Jakab Dezső
Jakobik Gyula
Jámbor Lajos
Jamniczky Lajos
Janáky István, id.
János Katona
János Meindl
Jánszky Béla
Jelinek Frigyes
Jendrassik Alfréd
Josef Hoffmann
József Kolossa DLA
József Körner
József Moravetz
Juhász Jenő
Jung József
Just Lajos
K. Császár Ferenc
Kaiser Hugó
Kaiser Oszkár
Kallina Géza
Kallina Mór
Kappeter Géza
Karkisch György
Kármán Géza Aladár
Kármán Gyula
Karvaly Gyula
Kasselik Ferenc
Kaszab Miklós
Katalin Biczó
Katalin Gergely
Kauser Gyula
Kauser József
Kemény
Kertész Építész Stúdió Kft.
Kertész K. Róbert
Kismarty-Lechner Jenő, dr.
Kiss Ferenc
Kiss Géza
Kiss István
Kiss Zoltán
Klenovits és Mitterdorfer
Klicsó László
Klimes József
Klinger József
Klunzinger Pál
Koch Henrik
Kolbenheyer Ferenc
Kollár József
Kommer József
Komor Marcell
Korb Flóris Nándor
Kós Károly
Kósa Zoltán
Kotsis Endre, dr.
Kotsis Iván, dr.
Kovács Endre
Kovács Frigyes
Kovács Károly
Kölber Károly Lajos
Körössy Albert Kálmán
Krassói (Kracsun) Virgi
Krausz Ármin
Krausz Gábor
Kriegl(er?) Sándor
Krivátsy Ádám
Kruzslicz Károly
Lágymányosi Fischer József
Lajos Bathó
Lajos Kozma
Lajos Martonosi Baráth
Lajos Zalaváry
Lajta (Leitersdorfer) Béla
Láng Adolf
Lauber László
Laykauf
Lázár Antal
Lechner Ödön
Legány Zoltán
Leimdörfer Ármin
Lessner Manó
Létai András
Lévai Andor
Ligeti Pál
Linzbauer István
Lipták Pál
Löffler Béla
Löffler S. Sándor
Löllbach Kálmán
Lukács Béla
Lux Kálmán
Lux László
Machlup Károly
Magyar Államvasutak
Magyar Államvasutak Igazgatóság Magasépítési Osztály
Magyar Királyi Posta Vezérigazgatóság
Major Máté
Majorossy Géza
Makay Endre
Makrai Teofil
Malátinszky Elek
Málik József
Málnai Béla
Málnai László
Malomsoki József
Máltás Hugó
Maróthy Kálmán
Marton
Masirevich György
Masirevich György, ifj
Mattyók Aladár
Mayer Péter
Medek Tibor
Medgyaszay István
Medgyes (Messinger) Alajos
Meinig Artúr
Meixner Károly
Meller Dezső
Mellinger Artúr
Mende Valér
Menyhért Miklós
Messner Arnold
Mester Árpád
Mészáros Gergely
Mezey Sándor
Miakits
Mihailich Győző
Mikle Károly
Minárik Olga
Miskolczy László
Misley Sándor
Mód Lajos
Mollien Lajos
Molnár Farkas
Molnár Gyula
Molnár Sándor
Móry Károly
Möller, Károly
Mueller Félix, dr.
Mühlbacher István
Müller Károly
Münnich Aladár
Nagy Elemér
Nagy István, ifj.
Nagy Izsó
Nagy Virgil
Nándor Körmendi
Nászay Miklós
Nay Rezső
Németh László Lipót
Németh Pál
Neuhauser Miksa
Neuschloss Kornél
Novák András
Novák Ede
Novák Ferenc
Novák Imre
Nyiri István
Obrist Vilmos
Oláh M. Zoltán, dr.
Orbán Jenő
Orczy Gyula
Orth Ambrus
Ouittner Ervin
Padányi Gulyás Jenő
Pál Balázs
Pál Hugó
Pál Klenovits
Pál Oltai
Palcsik Sándor
Palóczi Antal
Pán József, id.
Pártos (Puntzmann) Gyula
Patisti Károly
Paulheim Ferenc, ifj.
Paulheim István
Paulheim József
Pecz Samu
Perczel Dénes
Perényi Imre
Petrovácz Gyula
Petschacher Gusztáv
Pfannl József
Pintér Béla
Pogány Móric
Pollák Manó
Porgesz József
Preisich Gábor
Preisz és Szabó
Prinner Vilmos Gusztáv
Prokisch János
Pucher István
Pucher József
Quittner Ervin
Quittner Zsigmond
Rácz Emil
Rácz Manó
Raichle J. Ferenc
Rainer Károly
Rákos Pál
Raoul Rezső
Ray Rezső
Ray Rezső Vilmos, ifj.
Reichl Kálmán
Reiner K.
Reiner Lőrinc
Reischl Gusztáv
Reisenleitner Lajos
Reiss Lőrinc
Reiss Zoltán
Répássy Aladár
Rerrich Béla
Réti Benő
Révész (Rosenfeld) Sámuel
Révész György
Rimanóczy Gyula, id.
Riva József
Rockenstein Viktor
Rohrlich Jakab
Román Miklós
Róna Tibor
Róth Zsigmond
Rozslozsnik Lukács
Rudnai Gyula
Rumszauer György
Rusznyák Géza
Sachsel Jenő
Sándor Imre
Sándor Ödön
Sándy Gyula
Sárkány István
Sattler Mihály
Schall József
Schannen Arthur
Schannen Ernő
Scheiber Miklós
Schiffer Miksa
Schmahl Henrik
Schmidt D. Gyula
Schmidt Lajos
Schmitterer Jenő
Schoditsch Lajos
Schomann Antal
Schömer Ervin
Schőmer Ferenc
Schubert Ármin
Schumy István
Schusbeck Pál
Schütz Rezső
Schwarcz Jenő
Schwartz és Horváth
Schweiger Gyula
Scultéty János
Sebestény Artúr
Sebestyén Artúr
Siegel Albin
Siegl Alfréd
Simkovics Lajos
Simon György
Simoncsics József
Sipos József
Sivirsky, Antal
Skacel József
Skalnitzky Antal
Solta Ádám
Somló Emil
Sonnenfeld Gyula
Soós Aladár
Sós Aladár
Spiegel Frigyes
Staerk Sándor
Stein Rezső
Steindl Imre
Steinhardt Antal
Sterblink Antal
Sterk Izidor
Stettner Gusztáv
Stimm Lajos
Stoll Jenő
Stowasser János
Strasser Ulrik
Strasser Zoltán
Strausz
Stylus Építő Rt.
Sugár Péter
Suppinger Ferenc
Sváb Gyula
Svarcz Jenő
Szabó
Szabó Jenő
Szabó Lajos
Szabolcs Ferenc
Szalay László
Szalka
Szamek Sándor
Szamosi Miklós
Szántó Ferenc
Száray István
Székely Béla
Székely Dezső
Székely Marcell
Székely Vilmos
Széll Imre
Szendrői Jenő
Szerdahelyi László
Sziklai Zsigmond
Szilágyi Jenő
Szilágyi Lajos
Szirmai József
Szivessy Tibor
Szkalnitzky Antal
Szőke Imre
Szörényi Reischl Gusztáv
Szőts Imre
Szrogh György
Szuchy János
Takách Béla
Takács Miklós
Tálos Gyula
Tantheim József
Tarján Aladár
Tarján László
Tárnok Vilmos
Tauszig Béla
Thallherr József
Tichtl György
Tifkovits István
Tisza
Tóásó Pál
Tornallyay Zoltán
Tóth Imre
Tóth István
Tőkés György
Tőry Emil
Tscheuke Hermann Ernő
Tuskó Tibor (Egalyt Tervező és Szolgáltató Kft.)
Ullmann Gyula
Ulrich Keresztély
Ulrich Lajos
Vágó József
Vágó László
Vajda Andor
Vajda Béla
Varsa Pál
Vassél, Alajos
Vedres György
Vékei Károly
Vermes József
Vice Pál
Vida Arthur
Vidéki Emil
Vidor Emil
Vidor József
Vidos Zoltán
Villányi János
Villax Ferenc
Vince (Weiss, Weisz) Pál
Vincze Pál
Virágh Pál
Vogel Jenő
Voita Donát
Voyta Adolf
Wachtel Elemér
Waczula Rezső
Wagner János, id.
Wagner Julián
Wagner Marcell
Wälder Gyula
Wannenmacher Fábián
Wax Andor
Weber Antal
Weidlinger Tibor
Weinréb Fülöp
Weisz Gyula
Wellisch Alfréd
Wellisch Andor
Wellisch Gyula
Wellisch Sándor
Weninger Ferenc
Werner Frigyes
William Tierney Clark
Winkler József
Wirth Ferenc
Wodiczka Lajos
Wossala József
Wossala Sándor
Ybl Miklós
Ybl Miklós, ifj.
Zahradniczky János
Ziegler Géza, id.
Zielinszky Szilárd
Zobel, Lajos
Zoboki Gábor
Zoboki–Demeter és Társai Építésziroda
Zoltán Boross
Zöldy Emil
Zrumeczky Dezső
Zsigmond Érdi
Zsigmond Jónás
Zsolt Hajnal (Hajnal Építész Iroda)
Zsolt Révi