2018. december 8. The ‘Come in! – talking houses shared stories’ c. networkkel terjesztjük a Budapest100 módszertanát Európa-szerte

2017-ben a Budapest100-at beválogatták az Európai Unió Integrált városfejlesztési programja, az URBACT program által iniciált gyűjtésbe, mely Európa egész területéről gyűjtötte össze a városi élettel és létezéssel kapcsolatos jó gyakorlatokat.

Maga az URBACT egy olyan tapasztalatcserét és tanulást támogató program, mely az európai fenntartható városfejlesztést segíti. A program képessé teszi a városokat arra, hogy a főbb városi kihívásokra közösen megoldásokat dolgozzanak ki és az egyre komplexebb társadalmi változásokkal szembesülve központi szerepüket megerősítsék. Az új, fenntartható gyakorlati megoldások integrált megközelítéssel adnak válaszokat a társadalmi, gazdasági, környezeti folyamatokra. A legjobb gyakorlati példákat és tapasztalatokat a programban résztvevő partnervárosok Európa szerte megosztják egymással, a várospolitikában, várostervezésben érintett szakemberekkel és minden olyan érdeklődővel, aki szűkebb vagy tágabb városi lakó- és munkakörnyezete iránt elkötelezett.[1]

A 97 URBACT jó gyakorlat közé került Budapest100 Újbuda Önkormányzatának segítségével lehetőséget kapott arra, hogy saját módszertanát az URBACT Transzfer Networkjében, pályázati keretek között egy partnerségi hálózatban adaptálhassa különböző európai városokban.

2018-ban létre is jött ez a hálózat mely a ‘Come in! – talking houses shared stories’ nevet viseli és teret biztosít arra, hogy egy egyfajta tudáscsere és tanulási folyamat induljon el Európa eltérő részéiről jelentkező városok képviselői és lakosai között. A hálózatba csatlakozó partnervárosok lakóövezetei mind-mind erős identitással rendelkeznek, néhol feldolgozatlan, negatív kontextusba ágyazott épített környezeti adottságokkal küzdenek. A városok képviselői éppen ezért választották a Budapest100-at mint jó gyakorlatot és a mögötte megtalálható felépített és kipróbált módszertant arra, hogy a saját városainkban előkerülő közösségekkel és identitással kapcsolatos nehézségeiket az épített környezet eszközeit használva kezdjék orvosolni.

Az URBACT pályázat első fázisa tehát - amely 2018-ban zajlott - a partnerkeresésről, a partnerek bevonásáról, helyi adottságaik feltérképezéséről és a Budapest100 módszereinek, céljainak megértéséről szólt.

Az idei év során tehát csatlakozott a Come in! hálózathoz a romániai Gyergyószentmiklós az örmény épített és kulturális örökségével, az Olaszországban található Forlí városa a történelmileg érzékeny racionalista építészeti adottságaival, a horvátországi Varaždin, barokk jellege miatt ‘Kis Bécsként’ emlegetett város, ahol a modern építészet kiaknázatlan potenciált rejt, csakúgy mint a Finnországban található Pori városában, a hálózatba bekapcsolódó lengyel fővárosban, Varsóban, a spanyol Plasenciában, vagy éppen az újbudai Őrmezőn, ahol szintén motiváltak a Budapest100 adaptálására.

A partnerségi hálózatot Újbuda Önkormányzata vezeti, a partnerek bevonásáért, az adaptálhatósági potenciál felméréséért és a transzferálási folyamat szakmai megvalósításáért Szigeti-Böröcz Ferenc vezető szakértő és Szerencsés Rita a Budapest100 korábbi projektvezetője felel, akik 2018. októberével bezárólag felkeresték az összes csatlakozó várost, workshopok során pedig felmérték az adott helyszínen jelen lévő megfogható és megfoghatatlan kulturális és épített örökségi faktorokat, a helyi erőforrásokat és az adaptálhatóságot segítő ill. hátrálható tényezőket.

Ennek a folyamatnak a zárásaként megszületett egy úgynevezett adaptálhatósági tanulmány, mely előkapuja a partnerség előtt álló további kétéves, intenzív munkának, melynek során a városok mentorált helyzetben kidolgozzák azt, hogy saját környezetükre milyen módon és milyen helyi erőforrásokra alapozva lehet átültetni ennek az alulról jövő kezdeményeznek, a Budapest100 fesztiválnak az esszenciális pillérjeit, vagyis a közösségépítés, épített környezet és önkéntesség jól működő hármasát. A 2020-ban záródó tudástranszfer folyamat eredményeképpen mind a 7 városban a helyi emberek, csoportok bevonásával és aktív szerepvállalásával egy kis-léptékű pilotprogram/fesztivál valósul meg, vagyis Európa különböző részein személyre szabott tesztelést célzó Budapest100 minifesztiválok várhatók megvalósulni.

A hazai Budapest100 alapítói, szervezői számára is új, még járatlan utakat jelent ez kísérlet, hiszen olyan léptékekben és olyan kontextusokban van lehetőség kipróbálni a Budapest méretben már jól működő, bejáratott módszertant, amely sok új tanulási pontot tartogat a hazai közösségi fesztivált számára is.

A Come in! network következő találkozója 2019. februárjában Varsóban kerül megrendezésre, amelynek eredményeiről mindenképpen beszámolunk.

2018.12.08., Budapest
Szerencsés Rita, a Budapest100 korábbi projektvezetője