2017. January 24. Lajta (Leitersdorfer) Béla


Pest 1873. január 23. – Bécs 1920. október 12.

Tanulmányutakat tett Olaszországban, Németországban, Angliában, Francia?országban, Spanyolországban és Orosz?országban. Németországban Alfréd Messelnél, majd Eberhard Ihne-nél dolgozott. 1898?1899-es londoni tartózkodása során közeli kapcsolatba került Richárd Norman Shaw-val és Baillie Scott-tal, később személyes ismeretség fűzte Josef Hoffmannhoz és Adolf Looshoz is. Haza?térte után népművészeti gyűjtőutakat tett Erdélybe és a Felvidékre. 1900 körül nyitott irodát. 1902 és 1903 folyamán Lechner Ödönnel közösen készített néhány tervet. Sok szoborpályázaton vett részt, tervezett belső berendezéseket is. Építészeti tevé?kenysége során mindig előszeretettel fog?lalkozott síremléktervezéssel. Megnyert több budapesti középületre kiírt pályázatot, ezekből néhány fel is épült. 1902-1903 körül Málnai Béla, 1905-ben Sárkány István, 1905?1909 körül Löffler Béla és Szendrői Dezső, 1911-től Tálos Gyula, 1910?1913 között Kozma Lajos dolgozott irodájában. A két utóbbi Lajta épületornamentikájának kialakításában játszott döntő szerepet. Művészetére Lechner Ödön eszméi, a népi építészetben megőrzött ősi motívumok, az angol villaépítészet, a finn nemzeti romantika és a modern építészet korai német példái voltak meghatározó hatással.