• Ferenc körút 24. Architect: Wellisch Sándor , Wellisch Gyula
  Built: 1895
 • Ferenc körút 33. Architect: Wellisch Sándor , Wellisch Gyula
  Built: 1887, 1888
 • Teréz körút 6. Architect: Wellisch Sándor , Wellisch Gyula , Himmler Miksa
  Built: 1885
 • Ráday utca 29. Architect: Wellisch Sándor , Wellisch Gyula , Löffler Béla , Löffler S. Sándor
  Built: 1893, 1914
 • Izabella utca 6. Architect: Wellisch Sándor , Wellisch Gyula , Bloch Alfréd , Stimm Lajos
  Built: 1887, 1925