Alföldi Cukorgyár Rt.
Amon József
Armania Házépítő Rt.
Balassa Zsigmond
Band Géza és neje
Barabás Józsefné
Bartolfy József
Beger Salamonné
Belvárosi Házépítő Rt.
Bercsényiné Krail Irma
Bereczky Albert
Bertalan-udvar társasház
Bertók Mihály és neje
Biscara Barbara
Bodánszky Lajos
Botfai Hűvös József
Braun József
Buchbinder Márk
Budai Református Egyházközség
Budapest Székesfőváros
Budapesti Corvinus Egyetem
Budapesti Közúti Vaspálya Társaság
Budapesti Műszaki Egyetem
Bálint Sándor
Cebrián Róza
Chmel Gusztáv
Deutsch Sándor
Deutsch Zsigmond
Dr. Keleti Gyula
Dr. Neumann Mór
Dr. Pálffy Ferenc
Drasche-Wartinberg Richárd báró
Duna Office Center Kft.
Dunagőzhajózási Társaság
Eckermann Ede
Ehrenfeld Ignác
Eisele József
Első Erdély Vasút
Ericsson Magyar Villamossági Rt.
Falk Ferenc József
Farkas Ignác
Feledi Miksa
Filó János
Fischer Péter
Foglár Lajos
Fonciére Biztosító Társaság
Freiberger Dávid
Freiberger Samu, majd Tafler Izsák
Freiberger Sámuel
Freiberger Sámuelné
Freund József
Freund Vilmos
Freystädtler Jenő
Fröhlich Albin
Frölich Gusztáv
Fábián Béla
Földművelés-, Ipar- és Kereskedelemügyi Minisztérium
Förster Aladár
Fővárosi Bérház Rt.
Fővárosi Közmunkák Tanácsa
Ganz Ábrahám
Ganz és Társa Vasöntő és Gépgyár Rt.
Gaál Bertalan
Generali-Providencia Biztosító Rt.
Gillming János
Gillming Jánosné Gurcsó Vilma
Goldberger Sámuel és fiai Rt.
Gonda Ignác
Grünfeld Jakab
Gulyás Béla
Haggenmacher Henrik
Haltemberger Samu és neje
Halász Olivér
Hangya Szövetkezet
Hazay István
Heigel Ferenc
Heinrich Kálmán
Herczog Péter
Herz Tivadar
Heuer Vilmosné Stahl Magdolna
Hikisch Kristóf
Hikisch Lajos
Hoffstatter és Guttmann
Holtzspach András és fiai
Horowitz Adolf
Hunnia Építő Rt.
Höfler József
IVG Development Hungary Kft.
Joseph Kleiner
Jäger József
Jónás Dávid és neje
KISZ KB
Kaiser Hugó
Kassa-Oderbergi Vasút
Kauser József
Kehrer Pálné
Keresztessy Ödön és neje, Olasz Etelka
Kollerich Lajos
Korányi Frigyes
Krail Irma
Kund Endre
Kutlánya János
Károlyi Tibor gróf
Kégl György
Kégl Paula és Gabriella
Körössy Albert és neje
Középületépítő Vállalat
Lenz Gyula
Lenz József
Liebner Józsefné
Loser János
Loser Mátyás
Lovrekovich Ferenc
Lukács Béla
Lyka György
Lánchíd Társaság
Léderer Artúr
Léderer Ede
Löwy Antal
MDP
Maerle Márk
Magyar Királyi Igazságügyminiszterium
Magyar Királyi Vallási és Közoktatási mininsztérium
Magyar Királyi Államnyomda
Magyar Könyvnyomdászok és Betűöntők Segélyező Egyesülete
Magyar Leszámítoló- és Pénzváltó Bank
Magyar Népköztársaság
Magyar Rabbethge és Giesecke Magtenyésztő Rt.
Magyar Tudományos Akadémia
Magyar Vallási és Közoktatásügyi Minisztérium
Magyar Állam
Magyar Általános Hitelbank
Magyar Általános Kőszénbánya
Mai Manó
Mandl Manó és Mandl Ármin
Martinné Hübner Anna
Marton és Szalka Építőmesterek cég
Masjonné Teasdale Martha
Matits Döméné Kedvessy Mária
Meindl János
Mezőholding Kft.
Müller János
Müller Vilmos
Nadler György
Nagy Imre és neje
Nay Rezső és Strausz Ödön
Nehézipari Minisztérium
Neuschloss Miksa
New York Biztosító Társaság
OTP
Osztrák Államvasút Társaság
Palatinus Ingatlanforgalmi Rt.
Paulheim Ferenc
Paulheim István
Perl-testvérek
Pest városa
Petschacher Gusztáv és neje
Piarista rend
Politzer Gusztáv
Politzer Zsigmond
Politzer Ármin
Pollak és Neumann
Pollák Manó
Pollák Sándor
Popper István
Preisz György
Pálfy Lujza
Pálmai család
Pénzügyminisztérium
Rauscher János
Reich József
Reiner Zsigmond (Kunossy Vilmos)
Reiss Zoltán
Reitter Ferenc
Reyhersbergi Floch János Henrik lovag
Rittinger Károly
Robitsek Salamon Bernát és neje
Rolffy Rezsőné Stahl Mária
Royal nagyszálloda Rt.
Rumbach Amália és gyermekei
Rácz Manó
Rákosi Jakab
Ráth György
Rátzky (Ráczky) János
Rémi Róbert
Röser Miklós
Sachs Ármin
Salgótarjáni Kőszénbánya RT. Elismert Nyugdíjpénztára
Schalka (Szalka) Jakab
Schermann János
Schiff Lipót
Schiffer Miklós
Schiffer Mór és neje
Schlesinger József
Schlésinger Henrik
Schneider Alajos
Schneller Jenő
Schneller Jenőné Fill Ludmilla
Schoch Frigyes
Schossberger Henrik
Schubert Ármin
Schulek Vilmos és társai
Schulz Manó
Schwarcz Márkus Lipót
Schätz Antal
Schütz Rezső
Sion Izraelita Jótékonysági Egyesület
Sklenszky Ferenc
Sonnenfeld Gyula
Spiess Ágoston
Stanzel Ferenc
Stein Frigyes
Stern Károly
Stern Ármin
Stockinger Lajos
Stowasser János
Stromfeld Ferenc
Stróbl Frigyes és neje
Sugárúti Építő Rt.
Sutrell Janka, Schneider Alajos
Svadló Ferenc
Sváb Jakab
Sváb Károly
Szabó Antal
Szabó Jenő
Szalay István
Szeleczky E. Lajos
Szelényi Lajos
Szesztay László
Szirch Antal
Szőke Imre és érdektársai
Sándor Pál
Tafler Kálmán
Tek. Cziráky Zoltán és neje
Temesváry Zsófia
Thonet testvérek
Vagyontalan Hivatalnokok Árváinak Alapja
Vallás és Közoktatási Minisztérium
Vasúti tisztviselők Bálint utcai villaszövetkezete
Vekey Károly
Walla József cementáru gyár rt.
Wallis Ingatlan Zrt.
Weiss J. Emmánuel
Weiss Jenő és húga
Weiss József
Weiss Lipót örökösei
Weiss Manfréd és Berthold
Weisz Izidor
Wellisch Alfréd
Wellisch Sándor és Gyula építészirodája
Weninger Ferenc
Winkler Mihály
Wolfram Gergely
Zimmermann Gyula
báró Hammerstein Richárd
báró taktaharkányi Harkányi Béla
dr. Arányi Gusztáv és neje
dr. Aujeszky Aladár
dr. Bertényi Iván
dr. Bónis Ferenc
dr. Emmer Kornél
dr. Farkas Samu
dr. Fellner Vilmos
dr. Mand Géza
dr. Mészáros Károly
dr. Németh Béla és b. társai
dr. Reicfeld Izorné
dr. Szécsi Ferencné Deutsch Adrienn
dr. Tafler Ármin és neje
dr. Virava József
dr. Vágó Lajos ügyvéd
gróf Andrássy Gyula
lovag Puscariu Gyula
makosshettyei Hettyey Gyula
nincs adat
pesti görög és makedonvlach orthodox hitközösség
református gyülekezet
római katolikus egyház
vaskövi Förster Nándor
Ágoston Emil
Ágoston Manó és neje, Popper Lívia
Építő Bank Rt.
Újlaki zsidóság
özv. Bleier Árminné Grosz Janka
özv. Bodó Gusztávné
özv. Bruckner Antalné
özv. Czihat Károlyné
özv. Freyberger Pálné Hensler Magdolna
özv. Heinrich Flóra
özv. Kolonics Lászlóné Geörch Amália
özv. Torday Ferencné