2017. január 24. Haász Gyula


Budapest 1877 – Budapest 1951. október 19.

Hauszmann Alajos, Czigler Győző és Steindl Imre voltak tanárai. Több évig bécsi tervezőirodákban folytatott gyakorlatot. 1904-ben Málnai Bélával társult. Számos köz- és magánépületet tervezett, köztük a miskolci zeneakadémiát és női ipariskolát; több pályadíj nyertese.