Komor Marcell

1/1
Tartalom

    Részletek


    Pest 1868. november 7. – Sopronkeresztúr 1944. november 29.

    Czigler Győző, Hauszmann Alajos műtermében dolgozott, majd egy évig Francsek Imre mellett a Fővárosi Mérnöki Hivatalban. Lechner Ödön irodájában részt vett a Földtani Intézet pályadíjnyertes tervének, majd kiviteli tervének elkészítésében. Az Iparművészeti Múzeum belsejének kialakításában is közreműködött. 1897-ben Jakab Dezsővel közös irodát nyitott, ami a háború végéig működött. Utána részben egyedül, részben fiával, Komor Jánossal dolgozott együtt. 1891-től rendszeres cikkírója volt a Pesti Hírlapnak, 1901-től ? majdnem harminc éven át ? a Vállalkozók Lapja című hetilap szerkesztője volt. Rendkívül sok építészeti tárgyú cikke jelent meg itt és más folyóiratokban, időnként Ezrey álnév alatt.