2017. január 24. Medgyes (Messinger) Alajos


Budapest 1873 – Budapest 1942

Tanulmányait Párizsban az École des Beaux Arts-on tovább folytatta. Hazatérte után elsősorban budapesti bérházak és villák tervezésével foglalkozott. Málnai Bélával közeli barátságban volt. 1916 és 1930 között többször dolgozott együtt Sebestyén Artúrral.