2017. January 24. Hauszmann Alajos


Buda 1847. június 9. – Velence, Fejér vm. 1926. július 31.

A budai műegyetemen kezdte építészeti tanulmányait, majd 1866-tól a berlini ak.-án folytatta. Hazatérve 1870-ig Skalnitzky Antal irodájában dolgozott. 1872-től a BME-en oktatott, és az oktatáson és szakirodalmi tevékenységén kívül nagy létszámú tervezőirodát tartott fenn. Korábban tartózkodó reneszánsz stílusban tervezte épületeit, kihasználva a nyerstégla homlokzatok művészi lehetőségeit (József Műegyetem kiegészítő épülete, 1873; István Kórház, Erzsébet Kórház, 1882; Technológia és Iparmúzeum, Törvényszéki Orvostani Intézet stb.). Később a kőarchitektúrára tért át, és stílusa mindinkább az újbarokk felé hajlott (Városháza és színház Szombathelyen; Igazságügyi Palota, utóbb MNG; New York-palota Bp.-en, 1891?95 stb.). Fő műve a tökéletes koncepciójú Igazságügyi Palotán (1891?97) kívül a budai vár Ybl Miklós által megkezdett kialakítása és a dunai homlokzat önálló befejezése (1891?1903) volt. Nagyobb munkáiról (Vár, Igazságügyi Palota, Műegyetem épületei) maga írt részletes ismertetéseket, s ezenkívül más területeken is értékes szakirodalmi munkásságot fejtett ki. Műegyetemi tanár, az MTA t. tagja (1924).Forrás: MÉK