Zárt ház

Belgrád rakpart 18.

+17
 • Architect:

  Schomann Antal
 • Built:

  1895
 • Build by:

  dr. Szécsi Ferencné Deutsch Adrienn
 • Builder:

  Schomann Antal
 • Function:

  lakóház
 • Researched:

  2017
 • Parcel Number:

  23840
 • Photo:

  Vörös Nikolett
 • Research:

  Kővári Mariann

Description

Sorry, this entry is only available in Hungarian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Az építtető

Dr Szécsi Ferenc - pesterzsébeti királyi közjegyző és kormányfőtanácsos (1905, 1906, 1931 –ben jelentek meg írásai a Királyi Közjegyzők Közlönyében)
Schomann Antal – ezzel újabb Schomann Antal által tervezett ház a listán ( Bajnok u 3, Baross u 6, Bródy Sándor u 30/b, Erzsébet krt 34, Szondi u 21, Váci út 6)
(Schomann és cége a Ferenc József rakpart 18-ba volt bejegyezve. Schomann sok helyen lakott, de végül itt is; 1898-ban biztosan.)
A Pesti Napló 1900 szept. 25 számában közzétette Budapest legtöbb adót fizető választópolgárának névjegyzékét, ahol Schomann Antal 9000 Koronával szerepel. (A névjegyzék 20 000 – 4000 Koronát befizetőket tartalmazza)

A bérház alápincézve épült. A pincében cselédszoba és konyha valamint raktárhelyiségek voltak. A bérház földszintjének utcai frontján üzlethelyiségeket alakítottak ki, ezek mögött szobák voltak. A földszint hátsó traktusát raktáraknak tartották fenn. Az első és második emeleten 7 lakás volt, cselédszobákkal; egy 5 szobás lakás az utcafronton, 2-2 szobás lakás a többieknek. A 3. emeleten 8 lakást alakítottak ki; 4 szobás lakást elől, a többi 2-2 szobás.
Elektromos személyliftet is terveztek és építettek a házba.
1912-ben festékkeverő gép felállítására kértek és kaptak engedélyt.
Az 1930-as években a hátsóudvari függőfolyosókat átépítették; az átépítéshez bauxitbetont használtak. Egy 1995-ös vizsgálat során a 3. és 4. emeleti függő folyosót teljes mértékben, a 2. emeletit részben azonnali cserére ítélték.
1940-ben a pince raktárhelyiséggé alakítására adtak engedélyt
1963 - ban az egész épületet felújították
1967-ben Termelői borpincét és borozót nyitott itt az Izsáki Sárfehér MGTSz ( a földszinten lévő üzlethelyiségekben és a pincében)
1983-ban, ill 1992-ben lakás felújítási, tetőtér beépítési átalakítások folytak.

Egykori Lakók az épületben:
Schomann Antal, építész

Várnai (Böhm) Sándor, hírlapíró Budapesten
Kolozsváron született, ahol apja az egyetemi könyvtár tisztviselője volt.
Történelmi, társadalmi s vegyes czikkeket írt a következő hirlapokba és folyóiratokba: Erdélyi Prot. Közlöny (1878. Protestantismus a művészetben); Kelet Népe (1878. 51. sz.), Arad és Vidéke (1882), Ellenőr (1882. 29. sz.); Pesti Hirlap (1882. 162. Zola naturalizmusa és «Nana», 110. Darwin, 103. sz. rajz); A Hon (1882. 185. sz. Shakespeare dalai); Fővárosi Lapok (18883. 69. sz. «Katona József és Bánk bánja»); Vasárnapi Ujság (1883-tól, 1904. Véres diákzavargások Pest város utczáin a XVIII. században); Képes Családi Lapok (1891-92); M. Szemle (1891. Régi magyar orvosok); Prot. Szemle (1892. Hugo Viktor és a XIX. század pantheismusa, 1893. Adalékok az elkeresztelési vita megvilágosításához, Vallás-politikai reform és liberalismus, Jan Kollár mint pap, költő és tudós, 1894. Észrevételek a polgári házasságról szóló törvénytervezethez. Kossuth és az egyház, Válasz Révész Kálmánnak, 1895. A ker. rationalismus egy új apostola, 1896. Vallásoktatás és felekezetnélküliség, A vallásoktatás reformjához. 1899. Protestáns jogakadémiáink és az uj tanulmányi terv, Schlauch bibornok beszédei, 1900. Socialista ifjúsági irodalom és theologiai regények); Athenaeum (1893-tól); Egyetemes Philologiai Közlöny (1893. Shakespeare mint lyrikus); Alkotmány (1896. 84. sz. Egy könyv történetéről: Széchenyi Blickje); Bölcseleti Folyóirat (1898. Taine és módszere); Graphica (1906. 13. sz. Régi pesti kiadók és könyvárusok); Uránia (1907. Meunier); M. Iparművészet (1908. A magyar iparművészet úttörői); M. Nyomdászat (1908. Egy régi tipographiai remekmű: Miksa császár imakönyvéről, A hazai nyomdászat multjából); Religio (1908. 9., 10. Pascal megtérése); M. Iparoktatás (1909. Ruskin tanításai a művészeti és ipari képzésről); Élet (1909. Angol egyháztörténeti színjátékok, Tennyson költészete) sat.
Munkái:
1. A franczia rémuralom története. Bpest, 1890.
2. Az árvák. U. ott, év n. (Kis Könyvtár 16.).
3. A képviselői összeférhetetlenség (1875; I. t.-cz.) elvei és gyakorlata. Bpest, 1897.
4. A budgetjog és gyakorlása. U. ott, 1898.

Baronyi Arthur, Bankár, bank és váltóüzlet tulajdonos
1858 Keszthely – 1913 Budapest

Events of the house