This content is not yet translated to English. Please let us know, if you can contribute to this website with translations, which we highly appreciate.

1/1
Content

  Data and description

  1878. év nyarán Dr. Torday Ferenc istállót és kocsiszínt építtetett az akkor még Malom utca
  44. alatti telkén. Torday Ferenc foglalkozását tekintve gyermekorvos, a Pest Tornaegylet
  orvosa, a tornatanítóképző tanfolyam előadója, pályája során számos cikket és tanulmányt írt
  a szem- és gyermekbetegségek gyógyításáról, a sportorvosi teendőkről. Özv. Torday Ferencné
  – született Léder/Léderer Anna – férje 1888-ban bekövetkezett halála után építkezésbe fogott
  az örökölt telken. Az 1888-89-es évekből háromemeletes bérházának épüléséről található
  iratanyag Budapest Főváros Levéltárában, a tervező és építőmester Ulrich Keresztély, a
  jóváhagyó műszaki főmérnök pedig Eckermann Ede volt. Feltehetőleg ebben a formájában áll
  ma is az épület a Ferenc körút 42. szám alatt. 1896-ban átalakítási munkákat végeztek az
  épületen Sturm Károly építőmester kivitelezésében, a következő évben Torday Ferenc
  özvegye elbontatta a férje által építtetett régi, emeletes épületrészt a telek hátsó részében,
  illetve még ugyanekkor építtetett az 1889-ben befejezett épülethez egy kiegészítést. Más
  forrás szerint a ház 1880-ban épült, így a Ferenc körút egyik legöregebb lakóházaként tartják
  számon.
  Ulrich Keresztély, a Bécsben tanult építész 1881-ben költözött Budapestre, hogy felépítse az
  általa tervezett – és 1948-ban lebontott – Boráros téri gabonaelevátort. A Nagykörúton Ulrich
  nevéhez köthető még például az Erzsébet körút 28. szám alatt álló bérház, továbbá az 1885-ös
  Országos Általános Kiállításra megtervezte a városligeti iparcsarnokot, melyet II.
  világháborús sérülések miatt kellett lebontani. Fiumében, Barcson és Mezőhegyesen épített
  még gabonaelevátorokat, majd 1892-ben visszaköltözött Bécsbe. 1896-ban meghívták a bécsi
  műegyetem építészeti és magasépítési tanszékére tanárnak. Az eddig említett várásokon kívül
  tervezett még Prágában és Stuttgartban is köz- és magánépületeket.
  A Budapesti Czim- és Lakjegyzék szerint a lakóház az építtető és gyermekei tulajdonában állt
  egészen 1928-ig, ekkor a ház tulajdonosaként már Püspöky Miklós és neje, született Dalchau
  Erzsébet van feltüntetve. 1936 februárjában az ő megbízásukból modernizálási munkálatokat
  végeztek az épületen Szőke Elemér építési vállalkozó tervei szerint. A ház – a később már
  özvegy – Püspöky Miklósné tulajdonában állt egészen 1950 februárjában bekövetkező
  haláláig.
  A zárt sorban álló majdnem téglalap alaprajzú, manzárdtetős épület homlokzata a Ferenc
  körútra néz. Négyszintes, belső udvaros, lift nélküli, padlásszinttel rendelkező lakóház. A
  belső udvar egylégterű a szomszédos Ferenc körút 40. szám alatt álló ház udvarával, csupán
  egy – a földszint magasságáig érő – fal választja el fizikailag a kettőt egymástól. A tervek
  hiányában a hét tengelyből – melyekből a középső három enyhén befelé ugratott – álló
  homlokzatot a jelenlegi állapot szerint írom le. A lábazat fölött a földszint kváderezett, az e
  fölötti szintek klinkertéglával burkoltak. Az első emelet középső tengelyében egy
  kovácsoltvas korláttal kiképzett erkély található, alatta – a földszinten – a kapu. Az emeletek
  közötti párkányok a rizalitos kiemelkedéseknél értelemszerűen jobban kiugranak a síkból. Az
  első szint minden nyílása félköríves záródású, a további szintek legtöbbje egyenes záródású,
  kivéve a második és harmadik emelet két-két szélső ablakát, melyek inkább szegmensívesnek
  mondhatók. Az első emelet rizalitszerűen kiugratott részének ablakai alatt stilizált növényi
  motívumot alkot a tégla elrendezése, az ablakok keretezései is tagoltak, mindegyiket
  szemöldökpárkány zárja. Ugyanezen ablakokat a második emeleten pilaszterek választják el
  egymástól, valamint szegemensíves lezárást kaptak. A legfelső emelet szélső ablakai közötti
  részt faltükör tagolja. A kiemelt szélső tengelyek lépcsőzetes oromzatban végződnek, melyek
  a homlokzat fölé, a tető szintjéig magasodnak egy-egy háromszög motívum lezáródással, a
  középső tengelyeket párkány zárja le. A háromszöges elem visszatér még a tető középső
  részében négy kisebb nyílás formájában, illetve középen egy háromnyílásos kiugró részként.
  A hosszan elnyúló, díszes kapualjból egyenesen tovább az udvarra lehet jutni, míg jobbra
  fordulva a lépcsőházba kerülünk. A lépcső egészen a negyedik emeletig fut fel, ahonnan a
  padlástér nyílik, a teret tükörboltozat zárja le. A lépcsőház egészére jellemzők a florális
  díszítmények, konzolok, számos eredeti elem megmaradt jó állapotban. Az épület külső és
  belső állapotáról egyaránt elmondható, hogy gondosan rendezett, jó műszaki állapotban
  található.
  1905 novemberétől feltehetőleg 1906 májusáig e ház harmadik emeletének 23-as lakásában
  élt a gyakran költözködő Kosztolányi Dezső. Az épületben működött egykor a Kárpátia
  Képeslapkiadó, melynek számos impozáns képeslapot köszönhetünk az akkori Budapestről. A
  háztól nem messze található az Iparművészeti Múzeum, illetve az 1956-os forradalom két
  ikonikus helyszíne is, az egykori Kilián Laktanya és a Corvin köz. Mivel a környék épületei
  igencsak megszenvedték a forradalmi harcokat, valószínűsíthető, hogy a Ferenc körút 42. is
  megsérült valamilyen mértékben, azonban egyelőre erre – se az ezt követő helyreállítási
  munkálatokra – nincs bizonyíték.

  Bővebben az épületről.

  Do you know something about this house? Share with us at the budapest100@kek.org.hu email address!

  References

  1. Budapesti Czím- és Lakásjegyzék
  2. HU BFL XV.17.d.329 Építési ügyosztályok tervtára (1873-2006)
  3. Szabó-Pap Krisztina: Adalékok a Belső-Ferencváros történetéhez, Budapest Városszépítő kiadó, 1989.
  4. Hungaricana Közgyűjteményi Portál
  5. Hungaricana Közgyűjteményi Portál
  6. Hungaricana Közgyűjteményi Portál
  7. Hungaricana Közgyűjteményi Portál
  8. Hungaricana Közgyűjteményi Portál

  Houses nearby