Zárt ház

Károli Gáspár tér

+3
  • Function:

    közterület
  • Researched:

    2018

Description

Sorry, this entry is only available in Hungarian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

A XI. kerületben található Károli Gáspár teret ma az Ulászló (korábban: Magyarádi) utca, a Könyves György (korábban: Zsoltár) utca és a Magyari István (korábban: Biblia) utca határolja. A téren többségében többlakásos társasházak állnak, amelyek az 1930-as években épültek, továbbá erre néz az 1926 és 1928 között neoromán stílusban épült Kelenföldi Evangélikus templom hátsó homlokzata, amit Schulek János tervezett. A tér közepén jelenleg egy játszótér, mellette pedig foci- és kosárpálya helyezkedik el.

A Magyar Országos Tudósító 1931. szeptember 26-án kelt kézirata[1] szerint a Fővárosi Közmunkák Tanácsa a Lenke út, Fadrusz utca és Fehérvári út közötti névtelen teret Károli Gáspár térnek nevezte el. A Lenke út a mai Bocskai útnak felel meg, így a tér eredetileg sokkal nagyobb területű volt, mint mai állapotában. Az 1908-as térképen ez a nagy terület még egyben volt, majd az 1912-es térképen látható a Zsoltár utca és a Károli Gáspár tér, de utólagosan bejegyezve. A Közmunkák Tanácsa a Károli Gáspár térrel egyidőben, 1931-ben nevezte el az abból kiinduló utcát Zsoltár utcának. Az 1937-es térképen már a Biblia utca is szerepel.


I. kerületi ág. ev. templom (1930) (ma: XI. ker. Bocskai út 10., Kelenföldi Evangélikus Templom)
Kép forrása: FSZEK [HUNGARICANA] [leltári szám: AN065266]

Az 1936-ban a Budai Naplóban megjelent tudósítás szerint:

„Évek óta sürgetik pártkülönbség nélkül a Szent Imre-város képviselői a Lenke-tér és környékinek végleges rendezését. Ezúttal különösen a Lenke-ut mentén fekvő protestáns templomok környékének az ügyét teszem szóvá. Ámbár az evangélikus és református templomok már közel tiz éve állnak a helyükön, szolgálván a terület sokezer lakósának lelki gondozását, a két templom környéke, érthetetlenül, siralmas állapotban maradt. A környező úttestek elhanyagoltak, járda egyáltalában nincs, esős napokon valóságos sártengeren át jutnak a hívek a templom küszöbéig. A járda elkészítése, néhány szerény zöld folt a templomok környékén egészen más képet adna. Nyilvánvalóan hibás intézkedés volt az is, hogy a hétfői kirakodó hetivásárt közvetlenül a templomok közelébe helyezték. Nem tekintve, hogy a templomokba és a melléképületeibe összpontosított egyházi élet zavartalanságát hiúsítja meg a piaci lárma, kiabálás és kufárkodás — a piacra felvonuló kocsik és teherautók kárt okoznak a templom előtt elvonuló úttesten is, amelyért pedig az érdekelt protestáns egyházak magas útburkolási terheket viseltek. Feltétlenül szükséges volna, hogy az 1937. évi költségvetés keretén belül e két protestáns templom környéke, úgy a Lenke-ut, mint a Károli Gáspár-tér felől olyan állapotba helyeztessék, mint amilyet minden templom méltósága megkíván.”[2]

Az nem derül ki pontosan, hogy magán a Károli Gáspár téren is működött-e a hétfői piac, de a terület nagyságát és elhelyezkedését tekintve ez valószínűsíthető.

Az 1944-es, lakásokról szóló adatszolgáltatási ívek között szerepel szinte az összes Károli Gáspár téren fekvő ház. Ezek közül a 2., 7. és 8. számú házakban csillag viselésére köteleztek egyes lakókat.[3][4][5] A tér története azonban nemcsak ezzel a sajnálatos intézkedéssel kapcsolatban kötődik a magyar zsidósághoz. 1936-ban avatták fel a Novák Ede és Hámor István által tervezett Bocskai út 37. (Zsombolyai utca 6.) szám alatti zsinagógát. 1944-ben, rövid idővel a német megszállás után, a hatóságok raktár céljára vették igénybe a templomot. Budapest ostroma idején, 1944-45 telén a német hadsereg pedig istállónak használta az épületet. 1950-ben államosították, és 1966-ban adták a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat kezelésébe. Nem sokkal később, 1969 decemberére a TIT Természettudományi Stúdiója működött falai között.

466 Lágymányosi zsinagóga 1936 - XI. Lenke út--
Kép forrása: FLICKR [László Fogel]

https://www.tudozsido.com/post/24804959179
Bejegyzés forrása: TUMBLR [Tudózsidó]

A Budapesti Izraelita Hitközség a közeli Károli Gáspár tér 5. alatti villaépületet vásárolta 1962-ben és alakította át imaházzá, amely a mai napig itt működik Bét Sálom Zsinagóga néven.[6][7]


Zsinagóga Lágymányoson (2013)
Videó forrása: 6b.hu


Károli Gáspár tér (1958)
Kép forrása: FORTEPAN [HUNGARICANA] [képszám: 04871, orig: FORTEPAN]

1965-ben a teret Osváth Judit tervei szerint építették ki, az akkori idők „új” építőanyagából, talpfából készültek a lépcsők és a támfalak, mert süllyesztett lett a terep.[8][9] Osváth Juditról kevés információ áll rendelkezésre. 1961-ben a Kertészeti és Szőlészeti Főiskola Kerttervezési Tanszékének szakkörös végzettjei között volt egy Osvát (h nélkül) Judit, aki a Bajai Köztér kertrendezéséből diplomázott.[10]


Károli Gáspár tér 2. (1978)
Kép forrása: FORTEPAN [HUNGARICANA] [képszám: 77890, orig: FORTEPAN]

A Főkert egykori munkatársának visszaemlékezéseiből kiderül, hogy Osváth Judit a Fővárosi Kertészeti Vállalat Műszaki Fejlesztési Csoportjának vezetője volt 1963-ban és egy évre Bécsbe ment.[11] Emellett néhány szakkönyvet is írt, mint a Játszószer katalógus (1971)[12] és a Sárdy Ottóval és Jancsó Gyulával közösen készített Szabadtéri sportpályák, játszóterek, játszókertek c. 1974-ben megjelent kötet.[13] A Mechwart téri játszóterek is az ő nevéhez kötődnek,[14] az 1972-es Szigetek a falak között című, városi parkokat, zöldfelületeket bemutató filmben pedig szakértőként működött közre Kiácz Györggyel.[15]


Videó forrása: YOUTUBE [FŐKERT Nonprofit Zrt.]

Rédey Pál 1979-es beszámolója szerint így festett a tér:

„A XI. kerületben egyetlen tömbre korlátozódott a „protestáns klérus”. Alig tudom körülírni, olyan bonyolult Károli Gáspár tere, amelyet Magyari István utcája határol. Mindegyik néhány házból áll, ezek modernek, a 30-as években épültek. Maga a tér az utcák szintje alatt van mélyen, néhány pad veszi körül és játszásra alkalmas kis „grund” az egész.”

Az Evangélikus Életben megjelent írás egyébként részletesen beszámol arról, hogy az író a környéken lakókat mind megkérdezte, hogy ki volt Károli Gáspár és Magyari István, azonban a válaszok közel sem voltak kielégítőek, ezért így zárja a cikket:

„Nos, így fest nagyjából ismeretünk a reformátorokról! Az az érzésem, hogy olvasóinknak sem tiszta e tekintetben teljesen a lelkiismeretük. Riportsorozatom azért született, hogy nyugtalanítson, idegesítsen, izgasson. Fel kell újra, meg újra frissítenünk emlékeinket az egyetemes és hazai kultúra, hitünk nagy ősei ismeretének tárgyában. Elvégre a lutheri reformációnak világviszonylatban 80-90, a testvéri kálvini reformációnak 45-50 millióra rúg a száma. A magyar reformációnak pedig ebben az országban, Luthernak fél, Kálvinnak másfél millió követője van. Feltételezzük, hogy a két nagy reformátorról van fogalma olvasóinknak. A riportban szereplő magyar reformátorokról néhány lexikális adatot, mint „rejtvény megfejtését” közlünk. (…) KÁROLI GÁSPÁR, gönci prédikátor, esperes. 1529–1591 Wittenbergben, Svájcban tanult. Valószínűleg többedmagával fordította héberből, görögből és a Vulgata használatával a teljes bibliát. Három év alatt készült el. 1590-ben, Vizsolyban adta ki, 7–300 példányban. MAGYARI ISTVÁN. Nem tudjuk, mikor született, a 16. század második felében élt. 1605 halálának valószínű éve. 1559-ben Nádasdy Ferenc papja Sárváron. 1602-ben jelenik meg híres könyve: „Az országokban *a- ló soc romlásocnac okairól...” Pázmány Péterrel keveredik hitvitába, akivel együtt a barokk irodalom jeles szemelve lett.”[16]

1990-ben helyezték a térre Kecskeméti Sándor modern, gránitból készült művét csorgókúttal. A Vizsolyi Bibliának emléket állító szobor felirata:

'Mindnyájan, kik szomjúhoztok
löljetek ez vizekre'
Esaias 55,1
Fordította: Károli Gáspár 1590.

Az alkotást a biblia kiadásának 400. évfordulójára állíttatta a XI. kerületi Önkormányzat.[17]

2010-2011-ben korszerű burkolatokkal újították fel a teret sok játékkal, hintával, rekortános foci- és kosárpályával, sok paddal, sakk- és ping-pong asztallal illetve kerékpártárolóval.[18]

Sources

Events of the house