2019. április 23. Kardos András esztéta beszél Lukács György filozófusról