1/1
Tartalom

  Adatok és leírás

  A Rákosi-udvar néven ismert százlakásos bérpalota a Csikágó legimpozánsabb épülete volt, ahol orvosok, gyárigazgatók, tisztviselők, színészek laktak. A ház földszintjét eredetileg mozinak tervezték, az évtizedek során hol színházként, hol moziként működött. A II. világháború alatt az épület tetejére lőállást építettek, ahonnan az egész környéket tűz alatt tudták tartani. A ház Móricz Zsigmond és Békés Pál regényeit, valamint több filmet is inspirált.

  A Bethlen Gábor tér északnyugati részén elhelyezkedő hatemeletes épületet megrendelője után sokáig Rákosi-udvar néven emlegették. A lakóház érdekessége, hogy földszintjén erkélyes színháztermet alakítottak ki, amely ma Bethlen Téri Színház néven üzemel.

  A Budapest Főváros Levéltárában őrzött iratok szerint[1] az építkezést Rákosi Jakab és felesége, Weiller Berta rendelte meg, az építész Reiner Dezső, a kivitelező pedig Wellisch Tibor volt. A ház vasbeton szerkezetű, az ezzel kapcsolatos tervezési és kivitelezési munkákat Raab Rezső, Baczó Andor, Breitenbach Vilmos és az Oetl Antal Vasöntöde és Gépgyár műszaki osztálya végezte. A háromszög alakú telekre épült ház karakterét a térre néző középrizalitos tömb és a hozzá körülbelül 60 fokban kapcsolódó két, rizalitszerű utcai szárny határozza meg, amelyek közül az egyik a Bethlen utcára, a másik az István utcára néz. Az előbbi homlokzata 2, az utóbbié 3 tengelyes. A rizalitszárny és a homlokzat találkozásánál emeletenként egy-egy erkélyt alakítottak ki. A főhomlokzat (a loggia mögötti ajtót nem számítva) 3+5+3 tengelyes. A homlokzatot a 2., 5., 7. és 10. tengelyen zárterkélyek, a 4. és 8. tengelyen erkélyek teszik mozgalmasabbá.

  Az alagsor és a magasföldszint osztópárkánnyal záródik, felülete vízszintesen csíkozott. Az ablak- és ajtónyílások feletti szemöldökpárkányok felfelé haladva egyszerűsödnek, a hatodik emelet pedig kissé visszahúzott a homlokzat fő síkjához képest. Az épület tetején címerrel és volutákkal díszített attikafal emelkedik, amely valaha a Rákosi udvar feliratot hordozta.[2] Az épületet a két oldalrizalit és a középrizalit felett manzárdtető, a köztük lévő szárnyakat nyeregtető fedi. A ház homlokzati terve nem ismert, de a Színházi Életben közölt korabeli fotó alapján megállapíthatjuk, hogy a homlokzat alig változott 1929 óta.[3] Az utcai bal oldali kis pavilont lebontották, helyét parkolók foglalják el. A tetőn a második világháború óta egy beton gépfegyverállás bújik meg, de az utcáról ez sem látható.


  Bethlen Gábor tér 3. (1929)
  Kép forrása: Színházi Élet, 1929. 19. évf. 52. sz. p. 196. [EPA OSZK]

  A ház terveinek kidolgozása már 1927-ben megindult, ám az engedélyeztetett vázlatokat 1928-ban módosították. Eltűnt a földszinti kis télikert, az előkertek vonalát lekerekítették. A főbejárattól jobbra tervezett garázs helyére üzlet került. Az alagsori mozi végül színházként nyitott meg, közben módosult a férőhelyek száma és a páholy kialakítása is. A mozi hosszmetszetéről fennmaradt rajzon már feltűnnek a csillárok, fali lámpák, az ajtók és páholyok díszei is.


  A Bethlen Téri Színház bejárata. (1929)
  Kép forrása: Színházi Élet, 1929. 19. évf. 52. sz. p. 196. [EPA OSZK]

  A háznak két, különböző nagyságú belső udvara van, a főhomlokzatra merőleges szárnyban alakították ki a két lépcsőházat és a lifteket. Habár a második tervsorozatban az emeletekről nem maradtak fent rajzok, azok egész biztosan változtak a tervezés során, a ház jelenlegi állapotában ugyanis mind a belső udvarok és függőfolyosók alakja, mind a lakások mérete és beosztása eltérő az 1927-es első tervekhez képest. A lakások mérete az 1 szobástól a 4 szoba hallosig terjedt, attól függően, hogy a ház melyik részén helyezkedik el, de a fürdő még a legkisebbekből sem hiányzott. Lakásleválasztásokról csak néhány dokumentum tanúskodik az ötvenes évekből. A ház lakásainak száma mindazonáltal bővült: az 1989-es alapító okiratban 107[4], annak 2009-es módosításában pedig már 109 lakás szerepel.[5] Az új lakások egy részét az udvarra néző tetőtérben alakították ki.


  Bethlen Gábor tér, szemben a tér 3. számú épülete a Hollywood filmszínházzal (ma Bethlen Téri Színház) az István utca sarkán. (1940)
  Kép forrása: Fortepan [HUNGARICANA] [képszám: 161028; adományozó: Zsembery Bendegúz]

  Változtatások a színházban is történtek az évtizedek során, amelyeket legutóbb Ráday Mihály foglalt össze részletesen.[6] 1937-re a Bethlen téri Színház csődbe ment, mozivá alakítása után Hollywood Filmszalon néven nyitott újra és különböző neveken működött a 80-as évekig, amikor ismét színházként kezdték használni. Természetesen a funkcióváltások átalakításokkal is jártak. Az eredetileg galériás előcsarnokot álmennyezettel fedték le, a nézőtér iránya megfordult, karzatát és díszítését fekete lepel fedi.

  A színházat magába foglaló bérpalota felépülését sokan nagy érdeklődéssel figyelték, a Színházi Élet képes beszámolót jelentetett meg az építkezésről, és az abban részt vevő kivitelezőkről.[7] A szakma köreiben is feltűnést keltettek a Handlovics és Horváth Felvonóipar legmodernebb nagyteljesítményű felvonói, amelynek egyikéről (és az egyenruhás liftkezelőről) a cikk fényképet is közöl.


  A Bethlen Gábor tér 3. felvonóinak egyike. (1929)
  Kép forrása: Színházi Élet, 1929. 19. évf. 52. sz. p. 198. [EPA OSZK]

  A lakatos- és redőnymunkákat Gerő és Győry lakatosáru- és redőnygyára készítette. A kor szaktudásának magas színvonalát bizonyítja, hogy ezek a redőnyök még ma is több lakásban problémamentesen működnek! A festő-mázoló munkákat az Angyal utcai Grünwald és Vásárhelyi cég végezte. Az összes fehér és színes falburkoló munkálatot Berényi Béla padló- és falburkoló vállalata készítette. Talán nem véletlen, hogy székhelye pont az Akácfa utca 4-ben volt, ahol a korabeli cím-és lakásjegyzék szerint Rákosi Jakab is lakott.

  Nemcsak a lakások, hanem természetesen a színház is a legnagyobb igényességgel lett kialakítva. A teátrum fala gipszstukkókkal volt díszítve, amelyeket a Zimmermann és Lovász Könnyűstucco- és Mennyezet Díszgyára készített. A székeket a Thonet Mundus Egyesült Hajlított Fabútorgyár Rt. szállította. Az összes csillárt és falikart Nádor Lajos iparművész alkotta az Astra facsillárműhelyben, a Wesselényi utcában. Habár ezekből sok eltűnt az évtizedek során, szerencsére a nézőtéri mennyezeti csillár még ma is megcsodálható. A bérház és a színház villamossági munkáit, beleértve a színpadtechnikát is, arra a Klein és Bíró cégre bízták, amely már a Roxy-mozgó, az Uranus-mozgó, és még 15 másik mozi villamosberendezéseit készítette.

  A Pesti Napló egyik cikkéből azt is megtudhatjuk, hogyan nézett ki egy harmadik emeleti négyszobás lakás 1934-ben:

  | „A Raitsits-lakás csupa kép és szobor. Az előszobában festmények, amelyeknek legnagyobb része lovakat, kutyákat, macskákat ábrázol. A hallban két nagy könyvszekrény Raitsits Emil könyveivel és megint képek. A dolgozószobában nincs más bútordarab, mint egy íróasztal és egy kerek asztal, mert a falakhoz bútorokat állítani nem lehet: a padlótól a mennyezetig minden kép. Néhány szoborállvány van a szobában, rajta egy-egy majomszobor, egy bronz viziló, egy bronz vizsla. A fotelen tigrisbőr és a festmények között két hatalmas portré: az egyik Raitsits professzort, a másik a feleségét ábrázolja.”[8]

  A ház építtetője, Rákosi Jakab bádogosmesterből avanzsált építési vállalkozóvá. Neve gyakran felbukkant az Építő Iparban már az első világháború előtt is, főleg három- és négyemeletes házak kapcsán: 1906-ban a Szűz utca 5-7.-ben[9], 1910-ben a Vas utca 3.-ban[10] és a Mihalkovits utcában[11], majd 1911-ben a Mester utcában építkezett.[12]


  Szemelvény forrása: Fémiparosok Lapja, 1923. 1. évf. 3. sz. p. 22. [ARCANUM]

  Habár a Csikágó városnegyed házaiban főleg munkások éltek, a Bethlen téri bérpalotát más társadalmi rétegnek szánták a tulajdonosok. Erről sokat mesélnek a Pesti Hírlap apróhirdetései. Megnyitásakor a földszinten özvegy Farkas Dezsőné úri és női fodrászüzlete működött.[13] A lakásokat pedig így hirdették:

  | „Háromszobás úri eleganciával bútorozott első emeleti balkonos, komfortos lakás 300 pengő havi bérért kiadó.”[14]

  A korabeli telefonkönyveket lapozgatva orvosok, gyárigazgatók, tisztviselők neveivel találkozunk a lakók között. Hogy ki volt Stern Izsó utazó vagy Fanta Ottó textilkereskedő, azt a további kutatásoknak kell feltárniuk. Azt viszont tudjuk, hogy itt élt Fekete József, a Bethlen Téri Színház igazgatója.[15] A már fent említett Dr. Raitsits Emil nyugalmazott főiskolai tanár az Állatkert egzotikus állatainak háziorvosa, a magyar kutyafajták tenyésztésének ösztönzője volt. Hollósiné Klopfer René neve – igen elegáns – öngyilkossági kísérlete kapcsán maradt fenn a Pesti Naplóban: földszinti lakásában kinyitotta a gázcsapot, majd a konyhapadlóra terített szilszkin (sealskin, azaz fókaprém) bundájára fekve, hosszú selyemingben várta a halált – szerencsére hiába.[16]


  A Friss Ujság olvasói félárú jegyeket válthattak maguknak a lapban közölt szelvény alapján a Bethlen Téri Színház előadására. (1930)
  Szemelvény forrása: Friss Ujsag, 1930. 35. évf. 49. sz. p. 6. [ARCANUM]

  A második világháború áldozatainak emlékét botlatókövek őrzik a kapuban. Band Sándort a nyilasok ölték meg 60 éves korában 1944 decemberében Budapesten, Kertész Tivadart a Don-kanyarban gyilkolták meg munkaszolgálatosként 1942-ben. Abasári Rudolfné 1935-től több mint hetven évig élt a házban. Ő még emlékezett Kompa úrra, a jobb oldali pavilon cipészére, és a bódét elpusztító világháborús bombára. Dolgozott a földszinti borotvapengegyárban is. Értékes visszaemlékezését a Budapest folyóiratban olvashatjuk.[17]

  Tudsz valamit erről a házról? Oszd meg velünk a budapest100@kek.org.hu email címen!

  Források

  1. HU BFL XV.17.d-329-33292/2
  2. Rokob Tibor: Talpalatnyi ház. In: Budapest, 2005. 28. évf. 11. sz. p. 24.
  3. Színházi Élet, 1929. 19. évf. 52. sz. p. 196.
  4. Társasháztulajdont alapító okirat, Bethlen Gábor tér 3. kézirat, 1989.
  5. Társasház alapító okirat módosítása és kiegészítése, Bethlen Gábor tér 3. kézirat, 2009.
  6. Ráday Mihály: A Bethlen téri Színház. In: IPM, 2018. 38. évf. 4. sz. pp. 108-113.
  7. Színházi Élet, 1929. 19. évf. 52. sz. pp. 196-198.
  8. Sz. I.: Raitsits Emil állatorvos-professzor sztrichinnel megmérgezte magát. In: Pesti Napló, 1934. 85. évf. 68.sz. p. 14.
  9. Építő Ipar, 1906. 30. évf. 10. sz. p. 95.
  10. Építő Ipar, 1910. 34. évf. 11. sz. p. 118.
  11. Építő Ipar, 1910. 34. évf. 2. sz. p. 22.
  12. Építő Ipar, 1911. 35. évf. 4. sz. p. 39.
  13. Pesti Hírlap, 1930. 52. évf. 106. sz. p. 31.
  14. Pesti Hírlap, 1930. 52. évf. 101.sz. p. 31.
  15. Budapest és környékének betűrendes távbeszélő névsora 1936. május. Magyar Királyi Postavezéigazgatóság, Budapest, 1936. p. 85.
  16. Pesti Napló, 1931. 82. évf. 8. sz. p. 12.
  17. Rokob Tibor: Talpalatnyi ház. In: Budapest, 2005. 28. évf. 11. sz. pp. 24-25.

  Ez történt a házban

   • 2021 December 9
    Thursday
     
   • 6:00
     
   • 10:00 - 18:00
     
    Kiállítás
    Bethlen Galéria, színház – Épülettörténeti kiállítás
   • 2021 December 9
    Thursday
     
   • 6:00
     
   • 10:00 - 16:00
     
    gyerekprogram
    Piknik a téren. Családi programok és interaktív játékok a lakóház előtti téren; pl. Bartha Tóni Bábszínháza: Paprika Jancsi és Sisa Pista

    Részletes program a Bethlen Színház honlapján

   • 2021 December 9
    Thursday
     
   • 6:00
     
   • 10:00 - 11:30
     
    Épületbejárás
    [BETELT] Pincétől a padlásig. Épületbejárás a színházban és a lakóházban [*REG]

    Regisztráció: bethlenter.bp100@gmail.com (max. 15 fő/időpont, max. 2 fő/email) 12 éven felülieknek!

   • 2021 December 9
    Thursday
     
   • 12:00
     
   • 12:00 - 13:30
     
    Épületbejárás
    [BETELT] Pincétől a padlásig. Épületbejárás a színházban és a lakóházban [*REG]

    Regisztráció: bethlenter.bp100@gmail.com (max. 15 fő/időpont, max. 2 fő/email) 12 éven felülieknek!

   • 2021 December 9
    Thursday
     
   • 28:00
     
   • 16:00 - 17:15
     
    Előadás
    Lakóház udvara – Gang Színház: Az új lakó – színházi lakógyűlés 70 percben [*REG]

    A Pulzus Társulás és a Bethlen Téri Színház produkciója

    Regisztráció: bethlenter.bp100@gmail.com (max. 40 fő/időpont)

  Házak a közelben