1/1
Tartalom

  Adatok és leírás

  A kis méretű, egyemeletes barokk lakóház földszintjén korábban asztalosműhely és pékség is üzemelt. A ma is itt üzemelő Pierrot 1982-ben nyitott meg Budapest első privát kávéházaként a 13. századi falak között. A klasszikus magyar konyha és a romantikus hangulat számos hírességet vonzott az évek során.

  A Fortuna utca a Bécsi kapu tértől fut a Hess András térig, a 14-es számú ház az előbbihez közelebbi végén áll. Az utca a történelem változásainak megfelelően számos nevet viselt – Ötvösök utcája, Középső utca, Bécsi utca, csak hogy néhányat említsünk közülük –, mielőtt végső nevét elnyerte a 4-es szám alatt 1785-ben megnyílt Fortuna fogadóról.[1] Az utcához hasonlóan a 14-es számú ház is számos változáson esett át, mire egykori polgárházból étterem lett.

  A Fortuna utca 14. 1967-ben. A VÁTI felvétele. Fotó: Fortepan/Lechner Nonprofit Kft. Dokumentációs Központ

  Az utcavonalra merőlegesen álló, kéttraktusos, egyemeletes oromfalas ház önmagában is kuriózum a Várnegyedben. Hozzá hasonló kialakítással ma csak a szomszédos, Fortuna utca 12-es számú épület esetében találkozunk, és ez a két szomszéd egy olyan telepítési rendet őriz, ami azt sejteti, hogy a 13. században oldalhatáron álló, kis méretű házak állhattak a Várban. A 14-es számú ház földszintjén a sávosan vakolt mezőben egy boltozott kapualjba nyíló barokk kőkeretes kaput, egy egyenes záródású kétszárnyú ablakot, és egy egyenes záródású, nagy méretű ajtót látunk. Az emeleten a kapu tengelyében egy keretezett, kétszárnyú ablak nyílik, az egykori üzlethelyiség bejárata fölött konzolokon ülő zárterkély pihen, melyet két oldalról egy-egy keskenyebb ablaknyílás fog közre. Az emeleti ablakokat és az erkélyt kiugró, konzolos szemöldökpárkány zárja le. A koronázópárkány fölötti, csonkakontyolt oromzati mezőben további két ablak helyezkedik el. Az épület kéttraktusos, földszintjén baloldalt dongaboltozatos kapualj fut végig a ház hosszában, jobb oldalt a mai étterem boltozott helyisége van.

  Az épületet érintő régészeti kutatási eredményeket, s az ezek alapján rekonstruált építéstörténetet, valamint a birtoklástörténetet igen részletesen mutatja be Czagány István A budavári volt Belényi-ház művészettörténeti jelentősége című tanulmányában.[2] Czagány István[3] (1926-1988) művészettörténész 1950-től 1970-ig a Budavári Palota rekonstrukciós munkálatainak műemléki kutatásvezetőjeként dolgozott, így a Fortuna utca 14. számú ház 1955 és 1958 között lezajló helyreállításában is részt vett.

  A Fortuna utca 14. sz. ház kapualjának déli falában levő évszámos ajtószemöldökkő restaurált maradványai, valamint a Czagány István által készített rekonstrukciós rajz. Forrás: Czagány István: A középkori grafikus stílus emlékei a budai várnegyed területén. Budapest Régiségei 19. (1959) p. 42.

  Czagány tanulmánya alapján az épületen az ötvenes évekbeli helyreállításig számos alkalommal végeztek jelentős átalakítást. A legkorábbi ismert állapot egy 13. és 14. század fordulójáról származó, egytraktusos, kétszobás, oldalhatáron álló emeletes ház lehetett. Ehhez az 16. század első negyedében csatlakozott a boltozott kocsiáthajtó. Ezáltal utcafrontja gyakorlatilag összeépült a Fortuna utca 12-es számú házéval. Ebben az időben nyithatták a kocsiáthajtó oldalfalán azt az egyenes záródású kőkeretes kaput, mely a Várnegyed egyetlen évszámos nyíláskerete: az 1514-es évszám ábrázolásának különlegessége, hogy a négyes számot ekkor még későgótikus stílusban fél nyolcasként ábrázolták. Az udvar felé is bővült a ház egy további szobával. A török hódoltság idejében nagy valószínűséggel összenyitották a Fortuna utca 16-tal, ám Budavár 1686-os visszafoglalása idején mind a ház emelete, mind az udvar felőli toldása elpusztult. A török hódoltságot követő időszaktól már ismerjük a ház tulajdonosait is. Első gazdája, Irackh Dániel asztalosmester építette újjá a romos épületet, ebből az építkezésből származik a mai földszinti kapu és ablak. Azt nem tudni, hogy az 1723-as tűzvész mennyiben érintette a házat, ám az bizonyos, hogy az épület földszintes udvari szárnya ezt követően épült ki Perger János építőmester munkájaként. Az utcai szárnyban az 1820-as évek elején Berger Ignác tanácsnok, akkori háztulajdonos végzett jelentős átalakításokat, túlnyomórészt az emeleten. A következő nagy beavatkozás Millitzer Heinrich pékmester nevéhez kötődik, aki a földszinten két kenyérsütő kemencét épített, s üzletajtót nyitott a homlokzaton valamikor 1821 és 1838 között. A következő háztulajdonos, Heinrich Antal Emánuel idejében, 1838 és 1840 között épült a zárterkély. Az utolsó nagy átalakítás, mely nagyrészt a homlokzati részletképzésekre szorítkozott, 1894-95-ben történt, Kirschmann Jakab idejében, s ekkor épülhetett össze az udvari szárny az utcai épülettel.

  1945-ben az udvari szárny olyan mértékben sérült, hogy az épület helyreállítása során annak elbontása mellett döntöttek. Az újjáépítést Dragonits Tamás (1924-) építész tervezte, aki egyéb műemlék-felújítási munkái mellett csak a Várnegyedben negyvenhárom ház helyreállításáért felelt.[4] A használaton kívüli sütőkemencéket szintén elbontották, ellenben a félig leomlott utcai homlokzatot hitelesen helyreállították – az utolsó ismert állapothoz képest annyi változtatással, hogy a nehéz fa kapuszárnyak helyett üvegezett felület került a kosáríves barokk kőkeretbe, hogy az utcáról is látható legyen a boltíves kapuáthajtó a gótikus nyíláskeretekkel.

  A Fortuna utca 14. belső udvara 1967-ben. A VÁTI felvétele. Fotó: Fortepan/Lechner Nonprofit Kft. Dokumentációs Központ

  A korábbiakban említettünk már néhány nevet az épület történetéből, ám most a teljességre törekedve újra sorra vesszük őket, s a tulajdonosokon kívül az egykori lakók életébe is betekintünk. Szó esett már Irackh Dániel asztalosmesterről, aki feleségével közösen, Buda újratelepítésekor, 1689-ben kapta meg az épületet kamarai adományként. Halála után felesége újra férjhez ment, így lett birtokrészes Perger János polgár 1720-ban. Két további nemzedéken át a családban öröklődött az épület: először Berger Xavér Ferencre, majd Berger Ignác tanácsnokra szállt. Tőle vette meg 1821-ben Millitzer Heinrich pékmester és felesége, Weissenfels Franciska 6020 aranyért, s alakították át sütőházzá – mellyel a következő mintegy 120 évre meghatározták a ház sorsát. 1838-ban Heinrich Antal Emánuel pesti kereskedőé lett az épület, majd 1891-92-ben újra egy sütőmester, Szvoboda Mátyás lett a tulajdonos.[5] Czagány ezen megállapításának némileg ellentmond, hogy a Budapesti Czim- és Lakásjegyzék[6] szerint Szvoboda már 1882-től itt dolgozott. Czagány leírása és a címjegyzék szerint is 1894-től Kirschmann Jakab nyomdatulajdonos és neje birtokolta az épületet.[7] Kirschmann a korabeli budapesti zsidó közösség igen befolyásos tagja volt: 1885-ben és 1900-ban is megtaláljuk Budapest legtöbb adót fizető választópolgárainak névjegyzékében. [8,9] Rendszeresen szerepel a neve az Egyenlőség című, zsidó felekezeti és társadalmi hetilap hasábjain is, mint a budai Chevra-Kadisa elöljárója. 1899-ben a címjegyzék szerint Bahel Rezső sütőmester lett a ház és a pékség gazdája, azonban nem sokáig élvezhette új tulajdonát: az év augusztusában már haláláról tudósítanak az újságok. A házat kiskorú gyermekei örökölték.[10]

  Ennek ellenére 1904-ben, amikor Sosna Adolfina operettprimadonna 27.000 koronáért megveszi a házat, ismét Kirschbaum szerepel eladóként.[11] A művésznő ugyanebben az évben adja fel színpadi karrierjét (melynek főbb állomásai a drezdai királyi opera és a bécsi Carltheater voltak), mivel összeházasodik Königswarter Hermann báróval. A báró egy bécsi bankárcsalád sarja, népszerű istállótulajdonos (első felesége Blaskovich Melanie volt,[12] akinek nagybátyja, Blaskovich Ernő méneséből került ki Kincsem, a legendás versenyló). A szóbeszéd szerint a magyarok iránti tisztelete jeleként legjobb lovát Petőfinek nevezte el, ám a közvélemény ezt némileg méltatlannak ítélte, így a szóban forgó lovat végül átnevezte, ekkor lett belőle Pardon.[13] Az esküvőről hírt adó újság megemlíti, hogy a báró a menyegző alkalmából 2000 koronát adományozott a budapesti szegények javára.[14]

  1907-ben Palla József és neje lett a Fortuna utcai ház tulajdonosa,[15] majd Palla halála után 1914-től özvegye, Palla Józsefné. Tőle végül Holy Jánosné (született Palla Józsa) és Palla Béla örökölte,[16] s a II. világháborúig ők szerepeltek a címjegyzékben az épület tulajdonosaként.


  A Fortuna utca 14. 1903-1905 körül a Koncseny-féle cégérrel. Forrás: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár – Budapest Gyűjtemény

  A ház birtoklása Bahel Rezső halála után vált el a pékség működésétől. Az ezutáni sütőmesterek közül 1902-1905 között Konecsny Ferencet, 1906-1911 között Chalupka Sándort, 1911-1928 között Vadovcsák Istvánt, végül ifj. Belényi Gyulát ismerjük.[17] Chalupka Sándor lánya Csaba Margit néven volt ismert orvosként, íróként, katolikus hitoktatóként.[18] Vadovcsák István, aki A magyar ipar almanachja szerint „1911-ben önállósította magát és üzemét, amelyben az összes családtagok is részt vesznek, 3 segéddel és 1 tanulóval folytatja” [19], aktív tagja volt a közéletnek, „neve nem ismeretlen egy magyar sütőiparos előtt sem”, hosszú ideig tisztségviselője és elöljárója volt a Magyar Sütők Országos Szövetségének és a Fővárosi Sütőipartestületnek.[20]


  A Fortuna utca 14. 1941-1942 körül a Vadovcsák-féle cégérrel. Forrás: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár – Budapest Gyűjtemény

  A ház lakói egy-két kivételtől eltekintve sűrűn cserélődtek. Volt köztük elszegényedett lovag, rendőrőrmester, hivatalnokok, nyomdászok és könyvkötők, kőfaragók és még egy fogaskerekű kalauz is! Venyige Fülöp rendőr például magánügyével került be a lapokba a 1891-ben: az újságok a várbeli orvosok felelősségét firtatták az őrmester gyermekének halálával kapcsolatban.[21,22] Óváry Lipót történész-levéltáros viszont tudományos munkájával szerzett magának nevet: tudományos érdeklődése elsősorban történelmünk olaszországi forrásaira irányult. 1876-tól az Országos Levéltár munkatársaként az 1526 előtti oklevelek rendezésével foglalkozott, majd 1904 és 1908 között az országos főlevéltárnok tisztségét töltötte be. A Fortuna utca 14-ben mindeközben két évig, 1901-1902 között élt. A leghosszabb ideig, 1907 és 1923 között özvegy Jobbágy Sándorné neve szerepel a lakcímjegyzékben, de sajnos arról nincs információnk, ő milyennek láthatta a Vár életét ebben a tizenhat évben…

  Czagány István leírásából kiderül, hogy az épület ötvenes évekbeli felújítását követően, miután a földszinti helyiséget „kiszabadították” a sütőkemencék szorításából, különféle üzletek költöztek az egykori sütöde helyére: régiségkereskedés, cipőjavító műhely, majd zöldség- és gyümölcskereskedés. Mígnem az 1980-as évek elején meg nem látta az újfent kiadó helyiségben a lehetőséget a Zsidai-házaspár. Az ő lelkesedésüknek köszönhetően nyílt meg 1982 októberében a Café Pierrot. Az egykori közkedvelt kávézó ma már étterem, a Zsidai-család pedig egy gasztronómiai birodalmat vezet – az idáig vezető út története első kézből az étterem honlapján olvasható.[23]

  Tudsz valamit erről a házról? Oszd meg velünk a budapest100@kek.org.hu email címen!

  Források

  1. Ráday Mihály (szerk.): Budapesti utcanevek A-Z. Corvina Kiadó, Budapest, 2013. p. 236.
  2. Czagány István: A budavári volt Belényi-ház művészettörténeti jelentősége, In: Művészettörténeti Értesítő, 1972. 21. évf. 3. sz. pp. 224-230.
  3. “Czagány István” szócikk. Kenyeres Ágnes (főszerk.): Magyar Életrajzi Lexikon A-Z. Javított, átdolgozott kiadás. Online verzió, Arcanum Digitális Tudománytár
  4. Dragonits Tamás – Budavár díszpolgára (2015). Budavári Önkormányzat weboldala. URL
  5. Czagány István: A budavári volt Belényi-ház művészettörténeti jelentősége, In: Művészettörténeti Értesítő, 1972. 21. évf. 3. sz. p. 224.
  6. Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1882 (2. évfolyam) p. 263.
  7. Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1894 (8. évfolyam) p. 13.
  8. Fővárosi legtöbb adót fizetők. 2-ik .melléklet a Pesti Hírlap október I .csütörtöki számához. Pesti Hírlap, 1885.10.01. p. 18.
  9. Budapest virilistái. Pesti Napló, 1900.09.25. p. 8.
  10. A főváros halottai. Magyar Ujság, 1899.08.27. p. 10.
  11. Pesti Napló, 1904.05.17. p. 14.
  12. Melanie Königswarter de Csabacsüd. Geni.com. URL
  13. Csoma Attila: Külföldi arisztokraták az alagi turfon. Dunakeszi Polgár, 2010. 10. évf. 6. sz. p. 17. URL
  14. Königswater Hermann báró esküvője. Magyar Nemzet, 1904. június 15. p. 5.
  15. Czagány István: A budavári volt Belényi-ház művészettörténeti jelentősége, In: Művészettörténeti Értesítő, 1972. 21. évf. 3. sz. p. 224.
  16. Budapesti Hírlap. 1908.08.01. p. 15.
  17. Budapesti Czim- és Lakásjegyzék 1880-1928. Hungaricana Közgyűjteményi Portál. URL
  18. “Csaba Margit” szócikk. Wikipédia. URL
  19. Dr. Dálnoki-Kovách Jenő és Dr. Ladányi Miksa (szerk.): A magyar ipar almanachja II. A „Magyar Ipar Almanachja” Kiadóhivatala, Budapest, 1929. p. 519.
  20. Magyar Sütők Lapja, 1930. 28. évf. 16. sz. p. 10.
  21. Pesti Hírlap, 1891. 13. évf. 96. sz. p. 7.
  22. Pesti Hírlap, 1891. 13. évf. 104. sz. p. 6.
  23. Pierrot Étterem honlapja. URL

  Ez történt a házban

  Házak a közelben