This content is not yet translated to English. Please let us know, if you can contribute to this website with translations, which we highly appreciate.

1/1
Content

  Data and description

  A gróf Mailáth József által építtetett egykori historizáló szállodabérház és ikerbérházak 1929-ben épültek fel. Az együttes Rainer Károly építész egyik legjelentősebb műve. A harmincas évek elejétől a szállodabérház aljában működött Rózsadomb étterem és kávéház kedvelt találkozóhelye volt a budai úri közönségnek: francia konyha, párizsi hangulat, tánc minden este.

  A Mailáth-házak
  A Keleti Károly utca 9. alatti egykori szállodabérház egy nagyobb épületkomplexum részeként épült fel 1928 és 1929 között, ugyanis vele egy időben négy ikerbérház is született Rainer Károly építész tervei alapján gróf Mailáth József megrendelésére a Keleti Károly utca és a Bimbó út között húzódó telkeken. Ezek lettek az ún. Mailáth-féle házak. A hatemeletes, historizáló épület magastetős, tömbje a Keleti Károly utca és a Bimbó út sarkán lecsapott.[1] Viszonylag egyszerű homlokzatain a loggiák szintenként középen helyezkednek el, párkányzattal kiemeltek. A legfelső emelet teraszosan hátrahúzott.[2] A sarkon a földszinti söröző bejáratát kétoldalt puttószobrokkal ékesített balluszteres mellvéd emelné ki, jelenleg részben takarásban van. A Keleti Károly utca és a Bimbó út felől az oldal homlokzatokon az oszlopokkal keretezett bejáratok felett is balluszteres, kővázás mellvédek helyezkednek el. Az egykori szállodabérházhoz két szinttel lejjebb zártsorú beépítéssel kapcsolódik a következő bérház.


  Gróf Mailáth-féle hatemeletes bérpalota (1930-40-es évek)
  Kép forrása: FSZEK Budapest-Képarchívum [képazonosító: 023482]

  A négyemeletes, magastetős bérházak a földszinti üzletsornál követték a Keleti Károly utca beépítési vonalát.[3] Az épületek homlokzati síkja hátrahúzott az első emelettől, ami így az üzletsor felett balluszteres teraszt képez. A homlokzatok a földszint fölött vakoltak, sarokpilléres teraszokkal tagoltak. A homlokzatok középső részén a rizalitokat loggiák kötik össze. Az egyenletesen kiosztott ablakok keretezettek, szemöldökpárkánnyal díszítettek. Az együttes helyén korábban nagy kiterjedésű park helyezkedett el, közepén a fizikus Zipernowsky Károly egyik villájával.[4] (A nem túl távoli Trombitás úton ekkor épült fel Zipernowskynak egy neobarokk villája, ide költözhetett át.) A tervezést 1928-ban tartott zártkörű tervpályázat alapján nyerte el Rainer Károly.[5] A rendelkezésre álló területet a tervező hat telekre osztotta, rájuk főleg szabadon álló, villaszerű bérházakat tervezett.[6] Berey Lajos volt az építőmester, illetve ő végezte a földműves és kőműves munkálatokat is.[7]

  A bérházakban összesen 150 db 2-3-4 szoba-hallos lakás, a sarkon elhelyezett szállodabérházban pedig 80 db 1-2 szobás garzonlakás létesült.[8] A négyemeletes bérházak tervrajzain a pinceszinten raktárak, mosókonyha és kazánház helyezkedtek el, a földszinten volt a közös ruhatár, a Keleti Károly utcai oldalon az üzletek.[9] Az emeleteken háló, hall, szalon, úriszoba, ebédlő, cselédszoba alkotta a lakásokat.


  Rózsadombi Zsigmond étterem kerthelyisége (1935)
  Kép forrása: FSZEK [HUNGARICANA] [leltári szám: bibFSZ01428908]

  A szállodabérház földszintjén kapott helyet a Rózsadomb étterem és kávéház, körben a kiszolgálóhelyiségekkel. A Keleti Károly utca felőli oldalon itt is üzletek nyíltak.[10] Az emeleteken az egyik oldalon a hallból társalgók és olvasófülkék nyíltak, a másik oldalon félkörben sorakoztak a szállodaszobák. 1953-ban a szállodabérház földszintjének egy részét átalakították és udvari toldalékot is kapott.[11] Az átalakítást a Kereskedelmi Tervező Iroda végezte, felelős építésze Cselényi József volt. A konyhatér körül fekete és fehér mosogatót, illetve tálalót, a folyosóról nyíló hidegkonyhát és zöldségelőkészítő helyiséget alakítottak ki. A Bimbó út felőli oldalon kapott helyet a presszó, amit az étteremhez kapcsoltak.


  Szemelvény forrása: Köztelek, 1928. 38. évf. 34. sz. p. 758. [ARCANUM]


  Vízcsöveskazánok a Mailáth-házakban (1930)
  Kép forrása: Színházi Élet, 1930. 20. évf. 10. sz. p. 117. [ARCANUM]

  A tervező és az építtető
  A tervező, Rainer Károly (1875–1951) műépítész oklevelét 1897-ben a Budapesti Műegyetemen szerezte.[12] Külföldi tanulmányutak után Bécsben Dick Rudolf mesternél, Budapesten Czigler Győző és Hauszmann Alajos irodájában dolgozott. 1904-ben Aigner Sándorral megnyerte a szegedi Szent Rókus-templom tervpályázatát. 1906-ban önálló tervezőirodát nyitott. Rainer egyik fő műve a Mailáth-bérházcsoport. Nevezetes alkotásai a volt Hazai Bank épülete (Harmincad utca 6., 1914), a Haris-bazár helyén épült bérházak (Petőfi Sándor utca 8., 1911), a temesvári Timişana bank székháza és a nagyszebeni Európa Szálló (1914).

  Az építtető székhelyi gróf Mailáth József (1858–1940) szociológus, orgonista, zeneszerző, főrendiházi tag és az MTA igazgatósági tagja. Apja székhelyi Mailáth György (1818–1883) országbíró, anyja Prandau-Hilleprand Stefánia (1832-1914) bárónő volt. Jogot az I. és II. évben a bécsi, a III. és IV. évben a budapesti egyetemen végzett. 1885-ben grófi méltóságot kapott. Részt vett a parlament közgazdasági és közlekedési bizottságának munkájában, tagja volt az Országos Tiszai Központi Bizottságnak. 1886-ban nőül vette gróf Széchenyi Pál lányát, Máriát, akitől öt gyermeke született. Felesége segítségével sokat jótékonykodott: kórházat építtetett, szegény sorsú tanulókat támogatott. Hosszú és tevékeny élet után 1940-ben hunyt el Ófehértón.[13][14]


  A „boardinghouse” egyik szobája (1930)
  Kép forrása: Színházi Élet, 1930. 20. évf. 10. sz. p. 111. [ARCANUM]

  A szállodabérház
  A Keleti Károly utcában felépült együttes különlegessége a szállodabérház (korabeli angol kifejezéssel élve: „boardinghouse”) volt, amely épülettípus ekkor itthon még újnak számított.[15] A szállodabérház lakóit havi díjazás ellenében személyzet szolgálta ki. A földszinten kialakított kávéház és étterem biztosította a bérlők ellátását a nap minden szakaszában. Az éttermet és kávéházat ételfelvonó kötötte össze az emeleti szobák tálalóhelyiségeivel, így a bérlők lakásukban is étkezhettek. A bérlők további kényelmét szolgálta az üzletsoron kialakított úri és női fodrászüzlet, a fűszer- és csemegekereskedés, a szabó- és cipészműhely, illetve trafik.

  A harmincas években az étterem főszakácsa Lakatos József vendéglős, tulajdonosa Zsigmond László volt.[16] A Színházi Élet egyik 1933-as száma szerint az étterem „legkitűnőbb francia konyhájával a budai úriközönség kedvenc találkozó helye” volt.[17] Délutánonként Jekim és Seprődy szalonzenekara szórakoztatta a vendégeket, este tánczenekar biztosította a hangulatot. „Vasárnap és ünnepnapokon délután 5 órai tea van tánccal, egyébként a táncnak minden este hódol a kávéház közönsége.” Az ötvenes évektől az étterem már a Gundel Étterem Vállalat alá tartozott.[18] A társasház földszintjén ma is söröző működik.

  A szállodabérház híres lakója volt Feszty Masa (1895–1979) festőművész, Feszty Árpád lánya. Feszty Masa tanulmányait Budapesten és Münchenben végezte,[19] de Kernstok Károly szabadiskoláját is látogatta. 1945-től főleg vallásos témákat festett. 1946-tól részt vett az Ernst Múzeum és a Műcsarnok csoportos tárlatain, műveit egyénileg nem mutathatta be.

  Do you know something about this house? Share with us at the budapest100@kek.org.hu email address!

  References

  1. Ferkai András: Buda építészete a két világháború között. MTA Művészettörténeti Kutató Intézet, Budapest, 1995. p. 101.
  2. Ferkai András: Buda építészete a két világháború között. MTA Művészettörténeti Kutató Intézet, Budapest, 1995. p. 101.
  3. Ferkai András: Buda építészete a két világháború között. MTA Művészettörténeti Kutató Intézet, Budapest, 1995. p. 102.
  4. Nemzeti Ujság, 1929. 11. évf. 112. sz. p. 16.
  5. Ferkai András: Buda építészete a két világháború között. MTA Művészettörténeti Kutató Intézet, Budapest, 1995. p. 102.
  6. Ferkai András: Buda építészete a két világháború között. MTA Művészettörténeti Kutató Intézet, Budapest, 1995. p. 101.
  7. Rainer Károly: Bérházak. In: Magyar Építőművészet, 1930. 30. évf. 1. sz. p. 7.
  8. Ferkai András: Buda építészete a két világháború között. MTA Művészettörténeti Kutató Intézet, Budapest, 1995. p. 102.
  9. HU BFL - XV.17.d.329 - 13295/9-12
  10. HU BFL - XV.17.d.329 - 13295/11
  11. HU BFL - XV.17.d.328.KT.szoc.0353
  12. Kenyeres Ágnes (főszerk.): Magyar Életrajzi Lexikon A-Z. Javított, átdolgozott kiadás. Arcanum [Rainer Károly szócikk]
  13. Kenyeres Ágnes (főszerk.): Magyar Életrajzi Lexikon A-Z. Javított, átdolgozott kiadás. Arcanum [Mailáth József, gróf szócikk]
  14. Wikipédia [Mailáth József szócikk]
  15. Nemzeti Ujság, 1929. 11. évf. 112. sz. p. 16.
  16. Színházi Élet, 1930. 20. évf. 10. sz. p. 108.
  17. Színházi Élet, 1933. 23. évf. 6. sz. p. 82.
  18. Szinház és Mozi, 1953. 6. évf. 12. sz. p. 18.
  19. Kieselbach Galéria és Aukciósház weboldala [Feszty Masa szócikk]

  Happened earlier

   • 2021 November 9
    Tuesday
     
   • 14:00
     
   • 13:00 - 18:00
     
    Kiállítás
    Háztörténeti kiállítás [*REG]

    Regisztráció: bp100keletikaroly9@gmail.com (max. 25 fő, max. 2fő/email)

   • 2021 December 9
    Thursday
     
   • 14:00
     
   • 13:00 - 18:00
     
    Kiállítás
    Háztörténeti kiállítás [*REG]

    Regisztráció: bp100keletikaroly9@gmail.com (max. 25 fő, max. 2fő/email)

   • 2021 December 9
    Thursday
     
   • 22:00
     
   • 15:00 - 15:30
     
    Épületbejárás
    Házbejárás a Mailáth-épületek gondnoka, Tibor segítségével [*REG]

    Regisztráció: bp100keletikaroly9@gmail.com (max. 25 fő, max. 2fő/email)

   • 2021 November 9
    Tuesday
     
   • 9:00
     
   • 11:00 - 11:30
     
    Épületbejárás
    Házbejárás a Mailáth-épületek gondnoka, Tibor segítségével [*REG]

    Regisztráció: bp100keletikaroly9@gmail.com (max. 25 fő, max. 2fő/email)

   • 2021 November 9
    Tuesday
     
   • 19:00
     
   • 14:00 - 15:00
     
    Beszélgetés
    [ELMARAD] Élet a KK 9-ben. Beszámoló a házban töltött évtizedekről az egykori Mailáth-szállodabérház gondnokának unokaöccsétől, Adamkó Pétertől [*REG]
   • 2021 December 9
    Thursday
     
   • 19:00
     
   • 14:00 - 15:00
     
    koncert
    Cselló és fuvola. A házban élő Kurucz Krisztián csellóművész és felesége, Kurucz Eleonóra fuvolista duettezik az udvaron (kb. 30-45 perc) [*REG]

    Regisztráció: bp100keletikaroly9@gmail.com (max. 25 fő, max. 2fő/email)

   • 2021 December 9
    Thursday
     
   • 31:00
     
   • 16:45 - 18:00
     
    koncert
    Cselló és fuvola. A házban élő Kurucz Krisztián csellóművész és felesége, Kurucz Eleonóra fuvolista duettezik az udvaron (kb. 30-45 perc) [*REG]

    Regisztráció: bp100keletikaroly9@gmail.com (max. 25 fő, max. 2fő/email)

  Houses nearby