1/1
Content

  Data and description

  Kőbánya’s first folk school, built as an educational institution, was designed by the greatest figure of Hungarian Romantic architecture, Frigyes Feszl. It opened in 1875 as Ligeti School with four classrooms. It has been expanded several times to accommodate the growing population. The historicised building’s music halls are filled with drums, orchestras, mysterious objects from the instrument repair workshop, and imaginative drawings and paintings on the corridor walls.

  Do you know something about this house? Share with us at the budapest100@kek.org.hu email address!

  References

  1. Fabó Beáta: Iskolaépítés a fővárosban, In: Tanulmányok Budapest Múltjából 27. (1998) pp. 61–76.
  2. Budapest Főváros Levéltára, Közületi tervtár (1873-1965) HU BFL XV. 17. d. 328 Ligeti elemi iskola 41/34
  3. Komárik Dénes: Feszl Frigyes. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1993. p. 94.
  4. Komárik Dénes: Feszl Frigyes. Budapest, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1993. p. 11.
  5. Komárik Dénes: Feszl Frigyes 1821–1884. Kiállítás a Budapesti Történeti Múzeumban, Katalógus. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1984
  6. Fabó Beáta: Iskolaépítés a fővárosban. In: Tanulmányok Budapest Múltjából 27, Budapest, 1998. p. 75.
  7. Danyi Pál: Magyar pénzértékindex – árak és devizák alapján 1754-től. Ártörténet.hu, 2023.01.22. URL
  8. Kiss József Imre (szerk.): Budapest Székesfővárosi X. kerület, Szent László-téri Községi Általános Faipari, Géplakatos, Kovács és Lakatos Szakirányú Iparostanonc Iskolájának Értesítője az 1937-38. iskolai évről az iskola fennállásának 52. évében. Budapest, 1938. p. 2.
  9. Budapest főváros törvényhatósága 1887. évi január hó 26-án tartott rendes közgyűlésének jegyzőkönyve, 85. pont
  10. Dausz Gyula: Ötven év (1875–1925): A X. ker. Szent László-téri elemi iskola története. Budapest, 1925. p. 9.
  11. Budapest főváros törvényhatósága 1891. évi április hó 30-án folytatva tartott rendes közgyűlésének jegyzőkönyve. 464. pont
  12. Budapest főváros törvényhatósága 1891. évi julius hó 9-én folytatva tartott rendes közgyűlésének jegyzőkönyve. 732. pont
  13. Dausz Gyula: Ötven év (1875–1925) A X. ker. Szent László-téri elemi iskola története. Budapest, 1925. p. 10.
  14. A Ligeti iskola 1891-1905 között. Forrás: Kőbányai helytörténeti Gyűjtemény
  15. Budapest Főváros Levéltára, Közületi tervtár (1873-1965) HU BFL XV. 17. d. 328 Ligeti elemi iskola
  16. Ráday Mihály (szerk.): Budapesti utcanevek A-Z., Corvina, 2013. p. 550.
  17. Dausz Gyula: Ötven év (1875–1925) A X. ker. Szent László-téri elemi iskola története. Budapest, 1925. p. 12.
  18. A Budapesti X. kerületi Ligeti utcai Polgári Fiúiskola Értesítője az 1927–28.-i tanévről, 1928, p. 7.
  19. Budapest Székesfőváros X. kerületi Liget-utcai Községi Polgári Fiúiskolájának Évkönyve az 1940–41. Iskolai évről, 1941. p. 4.
  20. Szendy Károly: Adalékok a tanoncoktatás fejlődéséhez a székesfővárosban 2. rész. In: Statisztikai Közlemények. 75/3. Budapest, 1934. pp. 86–87.
  21. Munkabeosztás elkészítése, iskolák összevonása, vezetése és körzet-módosítások. Fővárosi Közlöny - Melléklet, 59/29, 1948. p. 2.
  22. Ötvenéves iskolai jubileum. Szózat, 1925. június 13. p. 9.
  23. Taba István: A közoktatás újjászervezése Budapest X. kerületében 1945 elején. Magyar Pedagógia, 1973. 1-2. sz. p. 163.
  24. Taba István: A közoktatás újjászervezése Budapest X. kerületében 1945 elején. Magyar Pedagógia, 1973. 1-2. sz. p. 164.
  25. Szalai György: Kőbánya története. Budapest Főváros X. kerületi Tanács, Budapest, 1970. p. 338.
  26. Taba István: A közoktatás újjászervezése Budapest X. kerületében 1945 elején. Magyar Pedagógia, 1973. 1-2. sz. p. 165.
  27. Taba István: A közoktatás újjászervezése Budapest X. kerületében 1945 elején. Magyar Pedagógia, 1973. 1-2. sz. p. 166.
  28. Beijkó Attila: Százéves kőbányai iskola. Pedagógusok Lapja, 1975. 31. évf. 8. sz. p. 2.
  29. Budapest Kőbányai Önkormányzat 12/2003. (I. 23.) és 918/2003. (V. 15.) számú önkormányzati határozatai
  30. Forrás: Máthé Mihály. Szeretlek Kőbánya Facebook-csoport, 2022. 04. 04.

  Houses nearby