1/1
Tartalom

  Adatok és leírás

  A zártsorú beépítésben álló, jelenleg hatszintes ház eredetileg kétemeletes, tégla építésű eklektikus stílusú ház építési engedélyét (B7022) 1894. szeptember 12-én adta ki a Fővárosi Közmunkák Tanácsa. Az építtető tekintetes dr. Aujeszky Aladár, az építész Wirth Ferenc. A lakhatási engedélyt 1895. július 14-én adta ki a VIII. ker. elöljáróság augusztus 1-i hatállyal.

  Korabeli képek hiányában nem lehet egyértelműen megállapítani, hogy az eredeti terveken[1] szereplő homlokzat került-e kialakításra, vagy már az építéskor módosítottak rajta. Az biztos, hogy Nagy Gyula Fortepanon található fényképe alapján 1956-ban nem a terveken szereplő homlokzat látható, hanem Schöner Béla okl. mérnök 1959-ben készült rajzához nagyon hasonlót, annál kissé díszesebbet.

  Az eredeti terven az első emeleti ablaksorig tartó kváderezést párkány zárta le. Mindhárom szint ablakai félköríves záródásúak kissé csúcsos kváderezéssel , körben kiemelve. A homlokzat háromtengelyes. Sarokrizalit fut az első és második szint szélein. A széleken duplaszárnyú ablakok, középen páros kapcsolt ablakok szerepelnek a terven. Egyszerű kialakítású attikafal zárja a homlokzatot. A bejárat a bal oldalon található, arányos kialakítású, az ablaknyílásoknak megfelelően félköríves záródású, szemöldökpárkányként átfutó övpárkánnyal. A földszinti ablakok alatt rácsos pinceablakok, a tetőn három szellőzőablak látható.

  Összességében az 1894-es terv homlokzata nagyon egyszerű, szinte puritán a korszak eklektikus házaihoz viszonyítva.

  A telek nem téglalap alakú. Az utca felől a bal és jobb oldala is hátrafelé rövidül. A rajta álló ház fordított L alaprajzú, jobb oldalon hátulról nyíló pincebejárattal. Az udvaron, az eredeti terven látható összefolyó ma nem található. A ház teljes egészében alá van pincézve, belmagassága 2,8m. Mosókonyha vízforraló üsttel, mángorlószoba, fáskamrák és az utcafront teljes szélességében raktárhelység lett tervezve. A földszinten két lakás volt. Egy háromszobás konyha, fürdőszoba, kamra, ill. egy szobakonyhás. A pincelejáró mellett külső bejáratú WC. Az első szinten egy négyszobás, három utcai szoba, a jobbszélső fürdőszoba kapcsolatos, előszoba, passzázs abból nyíló kamra, WC, konyha cselédszoba kapcsolattal. Ugyan ez a beosztás ismétlődik meg a harmadik szinten lévő lakásban. A lakások belmagassága 3,8m. Nyílászárói dupla gerébtokosak.

  A házban az építtető dr. Aujeszky Aladár[2] családja, felesége és fia, ill. özv. édesanyja Aujeszky Lipótné lakott az átadás évétől (1895) még 1928-ban is a Lakócímjegyzék alapján. Dr. Aujeszky Aladár (1869-1933) mikrobiológus. Ő vezette be Magyarországon a kutyák veszettség elleni védőoltását. Nevéhez fűződik a róla elnevezett Aujeszky-betegség, egy állatokat érintő vírusos agyvelőgyulladás felfedezése. Ő vezette be Magyarországon a kutyák veszettség elleni védőoltását.

  1959 decemberében Schöner Béla okl. építészmérnök Építészeti és statikai műleírást készített a házról, mert a Magyar Rádió és Televízió, mint építtető emeletráépítéshez terveket rendelt tőle. Először három emeletről volt szó öt-öt garzonlakással, de az építési engedélyt 1960 októberében (H-40071-4) két emelet építésére kaptak négy-négy lakással. Schöner leírásából tudjuk, hogy a pince feletti födém dongaboltozatán kívül a többi közbenső födém vasgerendák közötti poroszsüveg boltozat. A padlásfödém csaposgerenda födém, amely igen jó állapotú, amely fölé új, masszív födém kerül, előregyártott vasbeton gerendák közti HB födém ill. téglabetétes lemez. Az új padlófödém sűrűbordás BOHM födém lesz. A tetőszerkezet megemelésre alkalmas. Új attika fal nem készül.

  A felépülő két szinten szintenként négy- négy új lakás került kialakításra. Az 1962-es Lakásépítési kérdőív tanúsága szerint az építést 1961 szeptemberében kezdte az ÉM. 46.sz. áll. építőipari vállalat és 1962 augusztusában fejezték be.  Szintenként négy – négy egyszobás, fürdőszobás garzon, kettő konyhával a másik kettő főzőfülkével. Eredetileg az épület bal hátsó, udvar felőli sarkánál liftet építettek volna, de ezt már a tervekből kihúzták.

  Az épület homlokzata a csupán kváderköveket imitáló első emeletig tartó díszítésen és a második szintig futó saroklizaliton túl már az 1961-62-es építkezés előtt egyéb díszítményeket kapott. Hogy mikor, arra nincs adat. A földszint teljes kváderezését párkány zárja le. A második szint ikerabalakai fölé íves tört-timpanon került oldalt lefutó sávokkal, címer-szerű középdísszel. A szélső ablakok fölé állógyámköves szemöldökpárkány és rémisztő kőarcok kerültek. A könyöklő alá ballusztrád került. Az ablakok közét kagylós díszítésű ál-szoborfülkék tagolják. A második és harmadik szintet foksorral díszített párkány választja el. A harmadik szint ablakai közé domborművű ornamentika, ill. felettük két medalion, egymás felé forduló férfi és női fej került.

  1962-ben három háromosztatú franciaerkély került a homlokzatra az emeletráépítés harmadik és negyedik emeletén az alsó szintek ablakaival összhangban.

  1965. február 20-án Dr. Páll Gábor és Kovács Csaba építtetők engedélyt kaptak, hogy Foytovich István építész terve alapján megoszthassák a földszint utcafronti lakását. Így két ötven nm körüli lakás jött létre, melyre 1965 augusztusában kapták meg a használatbavételi engedélyt. Mindkét lakás egy szoba hallos, fürdőszobás, főzőfülkés kamrával, WC és előszoba. Ekkor a földszinten három, az első és második szinten kettő, kettő, a negyedik és ötödik szinteken négy, négy lakás volt a házban.

  Nemrégiben újabb két szinttel bővült a ház. A tetőteret építették be. Az ötödik emelet a homlokzat megemelésével lett kialakítva és teljes mértékben rímel az alsóbb kettőre. A hatodik emelet ablakai is nagyméretű erkélyablakok, a tető síkjából dobozszerűen emelkednek ki. A felső két szint akár háromnak is tekinthető, ugyanis a a hatodik szinten két lakás belső kétszintes. Az ötödik emeleten összesen 4, a hatodik emeleten pedig 3 lakás van van, így összesen a 2000-es évek közepén 7 új albetét jött létre.[3]

  A mai homlokzat díszei bővültek az utolsó tatarozáskor, ami valószínűleg a tetőtérbeépítéssel egyidejű. Most a ház mindkét oldalán végigfutó rizalit mellett a harmadik szinttől a hatodikig is világosabb szürkére színezett rizalit fut. Ekkor került a házba az 1962-ben már tervbe vett lift, az akkor megtervezett helyen. Az alsó három szinten a nyílászárók még az eredetiek. A bejárat terrazzója is hibátlan.

  Wirth Ferenc Nándor építész lakása és telephelye a VII. ker. Rottenbiller utca 10. alatt volt. Ő tervezte a II.ker. Tölgyfa utca 16. [4], az V.ker., Városház utca 3-5., a VIII.ker. Dankó utca 10., illetve a VIII.ker. Lujza utca 27-29. alatti házakat.

  Tudsz valamit erről a házról? Oszd meg velünk a budapest100@kek.org.hu email címen!

  Források

  1. Budapest Főváros Levéltára, Építési ügyosztályok tervtára (1873-2006) HU BFL XV.17.d.329 - 35634
  2. Aujeszky Aladár szócikk, Wikipédia
  3. Petényi Márk szóbeli közlése alapján.
  4. A Tölgyfa utca 16. adatlapja a Budapest100 honlapján

  Házak a közelben