A ház programjai

József körút 50.

+2
 • Tervező:

  Dörschug Antal
 • Építés éve:

  1872
 • Építtető:

  nincs adat
 • Építő:

  nincs adat
 • Kutatva:

  2016

Leírás

A bérház építtetője Habelt (Deák) Karolina volt, aki Dörschug Antalt bízta meg a tervek elkészítésével. Deák Karolina családja a túloldalon (József krt. 55.), a körút és a Baross utca sarkán üzemeltette a Deák Kávéházat. Dörschug Antal építész másik, szintén műemléki védettséget élvező épülete a Veres Pálné u. 5. sz.(1868) alatt található. Ő tervezte például az Arany Sas fogadó (Kossuth Lajos u. 20.) emeletráépítését is 1867-ben.[1]

A tervanyagban csupán két átalakításról találunk rajzokat. A földszintéről 1891-ben, az építtető Habelt Ede, az építőmester pedig Klein H. János volt. Szintén a földszinten végeztetett átalakításokat a Magyar Leszámítoló és Pénzváltó Bank (1869-ben alapította a Bécsben székelő alsó-ausztriai Escompte-Gesellschaft, mely átvette a Budapesten létezett C. J. Malvieux-féle bank- és váltóház üzletét. Alapításai igen nevezetesek, például a magyar fegyvergyár, a magyar agrár- és járadékbank, a Schönichen-Hartmann-féle hajógyár és sok más vállalat.)1942-ben, az építőmester pedig Lindwurm György volt. 

A neoreneszánsz stílusú, zárt sorban álló sarokház négyszintes és egy udvarral rendelkezik. A nyugati, József körútra néző homlokzata tizenkéttengelyes, a déli oldal pedig kilenctengelyes. Mindkét homlokzat síkjából a szélső két-két tengelyben rizalit ugrik ki. Egyszintes lábazat fut körbe az épületen, a földszint nyílásai félkörívesek és sávozás kereteli őket. Az első emelet alatti övpárkány felett stukkós mellvéd helyezkedik el. A második szint füles ablakai vízszintes záródásúak, a középső tengelyekben félköríves aediculával vannak ellátva. A rizalitokon nyíló két-két nyílást kétoldalt kannelúrázott, korinthizáló pilaszterek, középen pedig kariatida emeli ki, koszorús frízű szemöldökpárkány zárja le. A második emelet egyenes záródású ablakainak mellvédje összekapcsolódik az alsóbb szint nyílásaival, a rizalitokon palmetták díszítik. A harmadik szint füles ablakai közt a rizalitokon stukkós díszítésű lemez helyezkedik el a szárak mentén, a szint mindne nyílása felett egyenes záródású szemöldökpárkány emelkedik ki a homlokzat síkjából. A negyedik szintet övpárkány választja el a harmadiktól, ami egyben az ablakok mellvédje is. A harmadik emelet nyílásai szintén vízszintes záródásúak, füles a keretük és egyenes záródású szemöldökpárkány zárja őket. A koronázópárkány fríze a rizalitokon ornamentális díszítésű, emellett fogazatos és konzolos.  Lapos hajlásszögű tető fedi az épületet. 

Az épület jó műszaki állapotban van, láthatóan karbantartják.

 

Felhasznált irodalom:

Budapesr Főváros Levéltára iratai, XV.17.d.329 - 35230

Zakariás G. Sándor: Budapest (Magyarország Művészeti Emlékei 3., szerk.: Genthon István), Budapest, 1961, p. 160. 

Hidvégi Violetta: Pest város Építő Bizottmányának iratai. Repetórium II., Budapest, 2004

Déry Attila: Józsefváros: VIII. kerület. Terc Kiadó, Budapest, 2007, p. 202.

 

A ház programjai